Collegium Medicum powstało 2 października 2019 roku z przekształcenia Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu.

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu został powołany w maju 2015 roku uchwałą Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest wspólną inicjatywą Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz władz samorządowych Województwa Lubuskiego i Miasta Zielona Góra w odpowiedzi na deficyt kadr medycznych w regionie lubuskim.

W Collegium Medicum kształceni są studenci kierunków:

  • lekarski (studia jednolite magisterskie),
  • pielęgniarstwo (studia I stopnia),
  • pielęgniarstwo (studia II stopnia),
  • ratownictwo medyczne (studia I stopnia).