Aktualności

I Konferencja diabetologiczno-endokrynologiczna

Link                                                                                            

Pan Profesor Izdebski honorowym członkiem PTN AIDS

Link                                                                                              


Starzenie się a długowieczność

Program                                                                                                            

Puls Medycyny

Puls Medyny dla specjalstów                                                                     


Nowy harmonogram pracy CWOzN

Komunikat Zespołu Antykryzysowego                                       

XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2022 “Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” (Lublin/online)

Szanowni Państwo,

mam zaszczyt i przyjemność zaprosić do udziału w XIV Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2022 “Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, która odbędzie się 24-27 marca 2022 r. w formie hybrydowej (Lublin/online). Wydarzenie potrwa aż 4 dni, z czego 24-27 marca będziemy mieli możliwość spotkania zdalnego i łączenia się z Uczestnikami na całym świecie. Natomiast 26-27 marca będzie okazja do uczestnictwa stacjonarnego w Lublinie (również transmitowanego online).

  

Konferencja TYGIEL to jedno z największych wydarzeń naukowych w Polsce, które co roku, w marcu, staje się naukowym panelem wymiany wiedzy, inspiracją do podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

 

TYGIEL 2022 jest Konferencją interdyscyplinarną i jej tematyka obejmuje prace naukowe z wielu dziedzin wiedzy:

- obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
- obszaru nauk przyrodniczych;
- obszaru nauk ścisłych;
- obszaru nauk technicznych;
- obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;
- obszaru nauk humanistycznych;
- obszaru nauk społecznych;
- obszaru sztuki.

  

Wydarzenie od lat cenione jest za możliwość przedstawienia i upowszechnienia prac naukowych ze wszystkich obszarów nauki, co wiąże się ze współpracą pomiędzy osobami podejmującymi rozwiązania tych samych problemów, ale wykorzystujących inne narzędzia, metody badawcze i bazującymi na osiągnięciach różnych dziedzin nauki.

Uczestnicy Konferencji mają możliwość zaprezentowania swoich prac w formie wystąpienia ustnego lub/i posteru naukowego, wysłuchania wystąpień zaproszonych Gości Honorowych oraz wydania rozdziału w monografii naukowej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji!

  

I tura rejestracji trwa do 21 października 2021 roku. 

 

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie internetowej: www.konferencja-tygiel.pl

 

poprzednia | następna | strona 1.. 2 ..20