Absolwenci

 

UZetikus

Informacje dla absolwentów

Dokumentacja byłych studentów przekazywana jest do Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego po upływie dwóch lat od ukończenia lub przerwania studiów.

Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego przeprowadza kwerendy i na podstawie przechowywanej dokumentacji procesu kształcenia wystawia byłym studentom następujące zaświadczenia i dokumenty:

  • zaświadczenie o studiach do celów emerytalno-rentowych
  • zaświadczenie o stanie odbytych studiów
  • zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym
  • zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów
  • zestawienie osiągnięć studenta (karta przebiegu studiów)
  • inne zaświadczenia dotyczące odbytych studiów

Za usługi świadczone przez Archiwum UZ pobierane są opłaty zgodnie z cennikiem opłat dostępnym na stronie Archiwum.

Wnioski o wystawianie zaświadczeń należy kierować do Archiwum UZ.

 

Strona Absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego

Absolwent EXTRA - nalepsi absolweci Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Badania losów absolwentów

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych

Losy absolwentów – badania Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Aktualizacja: 09-12-2020 (ems)