Aktualności

Stypendia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

25 listopada 2020 r.

Uchwała

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Tabela specjalizacje

Zaproszenie do konsultacji środowiskowych

17 listopada 2020 r.

Szanowni Państwo

Ministerstwo Zdrowia zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji rynkowej "Wdrażanie działań profilaktycznych i pomocowych ukierunkowanych na problem nienormatywnej masy ciała i zaburzeń odżywiania” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Wniosek o włączenie ww. kwalifikacji do ZSK złożył SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny.

Uprzejmie informujemy, iż ww. wniosek był już poddany konsultacjom środowiskowym, a także uzyskane zostały opinie specjalistów nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia danej kwalifikacji rynkowej do ZSK, jednakże wnioskodawca w wyniku przekazanych uwag zmienił opis kwalifikacji m.in. w zakresie grup osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji, gdzie uwzględnieni zostali w szczególności pracownicy oświaty (nauczyciele, psychologowie szkolni, pedagodzy, pielęgniarki szkolne, lekarze POZ).
Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zgodnie z opisem kwalifikacji przygotowuje ona do prowadzenia grupowych lub indywidualnych działań edukacyjnych skierowanych do osób nieletnich z nadwagą, otyłością, niedowagą oraz zaburzeniami odżywiania lub zagrożonych takimi problemami. Uzyskanie tej kwalifikacji pozwoli osobie pracującej w obszarze edukacji na podejmowanie tak zwanych „wczesnych interwencji” względem osób z problemami z masą ciała lub zaburzeniami odżywiania.

Szczegółowe informacje nt. wniosku znajdują się w załącznikach:

1. Zaproszenie do konsultacji środowiskowych kwalifikacji rynkowej „Wdrażanie działań profilaktycznych i pomocowych ukierunkowanych na problem nienormatywnej masy ciała i zaburzeń odżywiania”;
2. Formularz konsultacji z zainteresowanymi środowiskami zawierający opis kwalifikacji rynkowej „Wdrażanie działań profilaktycznych i pomocowych ukierunkowanych na problem nienormatywnej masy ciała i zaburzeń odżywiania”;
3. Klauzula informacyjna RODO;
4. Wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej „Wdrażanie działań profilaktycznych i pomocowych ukierunkowanych na problem nie normatywnej masy ciała i zaburzeń odżywiania” do ZSK.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie opinii/uwag na adres: dep-rkm@mz.gov.pl do dnia 7 grudnia 2020 r.


IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Choroby rzadkie w XXI wieku

17 listopada 2020 r.

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów zapraszam do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Choroby rzadkie w XXI wieku, która odbędzie się 19 lutego 2021 roku stacjonarnie (Lublin) oraz zdalnie.

Celem Konferencji jest wymiana wiedzy oraz przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinach diagnostyki, terapii oraz opieki nad chorymi zmagającymi się z chorobami rzadkimi. Podczas Konferencji uczestnicy będą mieli okazję do przedstawienia swoich prac w formie wystąpienia ustnego i/lub posteru naukowego. Ponadto, będzie możliwość zgłoszenia publikacji do monografii naukowej.

Wystąpienia uczestników podzielone zostaną według następujących sekcji tematycznych:
– epidemiologia i diagnostyka
– terapia (farmakologiczna, rehabilitacyjna, alternatywna i inne)
– opieka długofalowa nad chorymi i ich portret psychologiczny
– aspekty prawne, bioetyczne i rola zdrowia publicznego

Organizatorem Konferencji jest Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

I tura rejestracji trwa do 3 grudnia 2020 r.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zarejestrować się poprzez formularz dostępny na stronie internetowej: http://www.konferencja-chorobyrzadkie.pl/ (zakładka: REJESTRACJA).

Serdecznie zapraszamy!
Ewelina Chodźko
Komitet Organizacyjny Konferencji

VIII Ogólnopolska Konferencja "Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce", Poznań 20.11.2020

Komunikat III

Program konferencji


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

3 listopada 2020 r.

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłasza nowe działanie „Medyk NAWA - Wsparcie uczelni kształcących na kierunkach medycznych. Pilotaż 2020 r.”, którego celem jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego i praktycznego uczelni prowadzących kształcenie w zawodach medycznych.

czytaj więcej ...

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

3 listopada 2020 r.

Ukazał się projekt ustawy „Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej”.

Stosowne dokumenty znajdują się pod adresami:

https://www.cm.uz.zgora.pl/download.php?f=18e9335a55c1a3f14fbdd9096aeb4ba6

https://www.cm.uz.zgora.pl/download.php?f=3a020fa2f0055d7581b5832e2abd5293

https://www.cm.uz.zgora.pl/download.php?f=eab35f486eb5f33d101bd40e89d96373

Ewentualne uwagi proszę sporządzić w załączonej tabelce i przesłać na adres: kraum@gumed.edu.pl do dnia 20.11.2020


Z przyjemnością informujemy

Dziękujemy naszym Wolontariuszom!


informacje, komunikaty, zarządzenia

Serdecznie gratulujemy!


Materiały szkoleniowe

UWAGA!!! Zalecenia dla studentów i wykładowców związane z organizacją kształcenia klinicznego oraz kształcenia w Centrum Symulacji Medycznej (CSM) w roku akademickim 2020/2021

Zalecenia dla studentów i wykładowców związane z organizacją kształcenia klinicznego oraz kształcenia w Centrum Symulacji Medycznej (CSM) w roku akademickim 2020/2021 znajdują się na platformie CM UZ: Link do platformy e-learnigowej CM UZ


I Lubuski Dzień Onkologii

LINKI DO STRON PARTNERÓW WYDARZENIA


UWAGA! LEGITYMACJE

Link:
Komunikat nr 32 Zespołu Antykryzysowego UZ

 

ZAMKNIĘTY BUDYNEKUWAGA!!! Stypendia Urzędu Marszałkowskiego dla studentów

link:
Plakat


UWAGA! pomoc socjalna

UWAGA! STUDENCI PIERWSZEGO ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO

Zajęcia rozpoczną się 2. listopada 2020Stypendia i nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

W imieniu Pana Rektora Wojciecha Strzyżewskiego informuję Państwa, iż na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego została umieszczona informacja dotyczącą składania wniosków o stypendium ministra dla studentów:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021

 

Informacje w sprawie przepisów dotyczących stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców:

https://www.gov.pl/web/nauka/stypendia-dla-mlodych-naukowcow

 

Treść Rozporządzenia w sprawie stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000658

Treść Rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie w sprawie stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002297

 

W treści informacji MNiSW proszę zwrócić uwagę na punkt 3.3

"Wnioski należy składać za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF).

Możliwość składania wniosków zostanie udostępniona w dniu 1 października 2020r."

 

Szczegóły dotyczące terminów oraz sposobu przekazywania wniosków do Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego zostaną Państwu przekazane w połowie września.


Komunikaty w sprawie zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-CoV-2 oraz w sprawie organizacji i realizacji zajęć dydaktycznych

 

Drodzy Studenci!

Proszę, abyście zapoznali się z treścią poniższych komunikatów:

 

Komunikaty w sprawie zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-CoV-2

https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?komunikat-w-sprawie-sarscov-2

 

Komunikat Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 2. września 2020 w sprawie organizacji i realizacji zajęć dydaktycznych

https://poczta.uz.zgora.pl/service/home/~/?auth=co&loc=pl&id=41951&part=3

 

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne w Collegium Medicum zaplanowane są do realizacji w formie bezpośredniej.

Oznacza to, iż wszystkie zajęcia kliniczne oraz ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne będą realizowane bezpośrednio, zgodnie z możliwościami wynikającymi z aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Wykłady i seminaria realizowane będą w formie zdalnej.

Informacje dotyczące szczegółów planowanego powrotu będą Państwu przekazywane na bieżąco.

Ankieta oceniająca zajęcia zdalne


Ankieta oceniająca pracę administracji

Ostatnie dni rekrutacji


Zakończenie rejestracji internetowej kandydatów


Studenci UZ gotowi na sukces

Link:
Collegium Medicum 2020/2021


Zajęcia w formie e-learningowej

Komunikat sprawie zagrożenia epidemiologicznego

Szanowni Państwo bardzo proszę o zapoznanie się z Komunikatem JM Rektora UZ w sprawie zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-COV-2: https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?komunikat-w-sprawie-sarscov-2

Film Ministerstwa Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej: https://youtu.be/bO2swTJBj0s


Procedury obowiązujące w Szpitalu

SZANOWNI STUDENCI,
W poniższych linkach znajdziecie procedury obowiązujące w Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego
Bardzo proszę o przestrzeganie zasad oraz stosowanie się do poleceń pracowników Szpitala.

procedura
procedura A

Wyzwania psychiatrii dzieci i młodzieży w Europie

Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze i SKN Psychiatrii przy Collegium Medicum na Uniwersytecie Zielonogórskim organizuje w dniach 28-29 lutego 2020 r. międzynarodową konferencję naukową pt. „Wyzwania psychiatrii dzieci i młodzieży w Europie”. Zakres tematyczny konferencji to szeroko pojęta problematyka współczesnej psychiatrii dzieci i młodzieży. Konferencja stwarza możliwość uczestniczenia w wykładach prowadzonych przez zagranicznych i polskich ekspertów oraz w dyskusji dotyczącej problematyki konferencji. Ważnym aspektem konferencji jest wymiana informacji na temat systemów leczenia psychiatrycznego nieletnich, które funkcjonują w różnych krajach Unii Europejskiej. Wykłady prowadzone będą przez specjalistów zarówno z Polski jak i Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Czech. Kierownikiem naukowym konferencji jest Pani dr hab.n.med. Barbara Remberk - konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.


XX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Współczesna anestezjologia i intensywna terapia”

Serdecznie zapraszamy do udziału w XX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Współczesna anestezjologia i intensywna terapia”.

Konferencja organizowana jest przez Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zielonej Górze oraz Pracownię Pielęgniarstwa Specjalistycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Wydarzenie odbędzie się dnia 24 kwietnia 2020 roku w Kolesinie. Tematyka Konferencji obejmować będzie najważniejsze zagadnienia na co dzień spotykane w intensywnej terapii.

PATRONAT HONOROWY
Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego
Marszałek Województwa Lubuskiego

PATRONAT NAUKOWY
Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
Polskie Towarzystwo Higieniczne

KOMITET NAUKOWY
dr hab.n.med. Michał Gaca, prof. UZ- przewodniczący
lek. Wojciech Świtała- przewodniczący
prof. dr hab.n.med. Jerzy T. Marcinkowski
dr n.biol. Justyna Jasik-Pyzdrowska

KOMITET ORGANIZACYJNY
mgr Beata Wudarczyk- przewodnicząca
lek. Beata Juszczyszyn
mgr Wioletta Juszczyszyn
mgr Iwona Bonikowska
mgr Anna Gwara

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Dla studentów kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego udział w konferencji bezpłatny (po zarejestrowaniu)- obejmuje udział w wykładach, warsztatach, nie obejmuje wyżywienia.

Zgłoszenie na konferencję poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego : bit.ly/319FORi

Informacje szczegółowe na stronie: https://www.facebook.com/events/467711634113510/

Poniżej zamieszczamy program Konferencji:
Program Konferencji

VI Edycja Akademii Tyreologii Praktycznej

Mamy ogromną przyjemność wraz  z Lubuskim Oddziałem Kolegium Lekarzy Rodzinnych, Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej oraz Zielonogórską Izbą Lekarską, zaprosić Państwa na wyjątkowe wydarzenie -   VI Edycja Akademii Tyreologii Praktycznej odbywająca się pod patronatem  Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego. Spotkanie odbędzie się 22.02.2020 w godzinach 9.00-13.00 (sobota) w Hotelu ForRest w Zielonaj Górze ul.Głogowska 4A.

Bardzo prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsc drogą mailową lub telefoniczną. Kontakt do przedstawicieli firmy Merck:
Dariusz Machowski : 666069536e-mail: dariusz.machowski@merckgroup.com
Magdalena Serkies : 572905502

 


IX Kongres Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego

Szanowni Państwo,
Po raz kolejny chciałem bardzo serdecznie zaprosić na IX już (za rok będziemy świętowali X jubileuszowy) Kongres Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego (PTL), w dniach 6-7 grudnia 2019 - jak co roku do hotelu Sound Garden, ul. Żwirki i Wigury 18. Będziecie Państwo mogli usłyszeć wszystkie nowości związane z diagnostyką i leczeniem zaburzeń lipidowych oraz miażdżycy, informacje o nowościach diagnostyki - w tym odnośne stosowania biomarkerów, m.in.: ApoB, non-HDL, Lp(a), o nowinkach lekowych - inklisiran, kwas bempodojowy, apabetalone; będziemy także dyskutowali najważniejsze wyniki nowych badań, ustosunkujemy się szczegółowo do najnowszych wytycznych ESC/EAS 2019, przede wszystkim z punktu widzenia praktyki klinicznej. Praktyka kiliniczna oraz Profilaktyka to kluczowe słowa, które będą w tym roku dominowały na tegorocznym kongresie. Serdecznie Państwa zapraszam, obiecuję, że wyjedziecie Państwo z odpowiedzią na wszystkie pytania związane ze swoimi badaniami oraz codzienną praktyką lekarską, w której każdego dnia spotykacie bardzo trudne przypadki ciężkiej dyslipidemii.
Szczegółowe informacje dotyczące programu tegorocznego Kongresu znajdziecie Państwo tutaj: [PROGRAM]. Informacje dotyczące rejestracji dostępne są pod następującym linkiem: [REJESTRACJA]. Proszę pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona, stąd zachęcam do szybkiej rejestracji.
Szanowni Państwo, zapraszam także do zabawy. Chciałbym ufundować 15 darmowych rejestracji/wejściówek dla pierwszych 15 osób, które się do mnie zgłoszą mailowo na adres: m.banach@termedia.pl.
Zapraszam, kto pierwszy ten lepszy!
Do zobaczenia w Wwie, w piątek o 9.00 rano!
Pozdrawiam serdecznie
prof. Maciej Banach
Przewodniczący PTL

 
 

Młoda krew ratuje życie!

Dnia 28.11.2019 r. w auli A-29 ul. prof. Z. Szafrana 4a odbyła się zbiórka krwi w ramach turnieju "Młoda krew ratuje życie".

Organizatorami wydarzenia było Akademickie Koło Naukowe PCK przy współpracy z RCKiK w Zielonej Górze. Podczas zbiórki zarejestrowano 62 osoby, 39 osób oddało krew, a 23 osoby nie mogły oddać krwi. Zebrano łącznie 17,55 litrów krwi ! Serdeczne podziękowania dla osób, które oddały lub próbowały oddać krew, zaangażowanych w zbiórkę, RCKiK Zielona Góra oraz Władz i Pracowników UZ. Liczymy również na jeszcze większą frekwencję podczas następnej zbiórki.


Nagroda dla publikacji Autorów z Collegium Medicum!

Miło mi poinformować, że praca Prevention of diabetes in primary healthcare based on the health policy program for early detection and prevention of diabetes and its complications in working individuals in the professionally active people, in the lubuskie province  autorstwa: Iwona Bonikowska, Justyna Jasik-Pyzdrowska, Iwona Towpik otrzymała II miejsce w kategorii prac oryginalnych opublikowanych w kwartalniku Family Medicine & Primary Care Review w 2018 roku.

Kwartalnik FAMILY MEDICINE & PRIMARY CARE REVIEW (ISSN 1734-3402, eISSN 2449-8580) jest recenzowanym czasopismem naukowym, otwartym dla badaczy medycyny rodzinnej, podstawowej opieki zdrowotnej i dziedzin pokrewnych, nauczycieli akademickich, lekarzy ogólnych / lekarzy rodzinnych, oraz inni pracownicy podstawowej opieki zdrowotnej, a także przeszkoleni lekarze, rezydenci i studenci medycyny. Czasopismo skierowane jest również do osób prowadzących badania eksperymentalne i epidemiologiczne w innych dyscyplinach, które mogą obejmować całą Europę Środkową i Wschodnią.  Obecnie czasopismo jest indeksowane w następujący sposób: Emerging Sources Citation Index (Web of Science, Clarivate Analytics) , EBSCO, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, DOAJ, EMBASE / Excerpta Medica, Index Copernicus (ICV 2017: 124.56), Międzynarodowy Komitet Redaktorów Czasopism Medycznych (ICMJE), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 20 pkt., Polska bibliografia medyczna, polska bibliografia naukowa, Scopus, międzynarodowy katalog czasopism Ulricha, WorldCat.

Uniwersytet Zielonogórski otrzymał nagrodę za I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju "Młoda krew ratuje życie"

Dn. 22.10.2019 w Filharmonii Zielonogórskiej odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Podczas tego wydarzenia Uniwersytet Zielonogórski otrzymał nagrodę za I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju "Młoda krew ratuje życie" 2018/2019-kat. największa ilość oddanej krwi i wskaźnik aktywności wśród uczelni wyższych.

Puchar i dyplom w imieniu Władz Collegium Medicum odebrała mgr Beata Wudarczyk - opiekun Akademickiego Koła Naukowego PCK, które aktywnie współpracuje z PCK. To zaszczytne wyróżnienie wręczyła Pani Monika Fabisz – Kołodzińska Dyrektor RCKiK w Zielonej Górze oraz Prezes Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża Pan Zdzisław Martyniuk. Serdecznie dziękujemy za wyróżnienie, jak również dziękujemy studentom i pracownikom UZ za regularne oddawanie krwi- tego bezcennego daru ratującego ludzkie życie.


III Mistrzostwa Polski w Szyciu Chirurgicznym oraz Ogólnopolskie Forum Kół Naukowych Studentów Medycyny.

III Mistrzostwa Polski w Szyciu Chirurgicznym oraz Ogólnopolskie Forum Kół Naukowych Studentów Medycyny

Ekipa karetki N Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze jako pierwsza w kraju zastosowała metodę hipotermii

Ekipa karetki N Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze jako pierwsza w kraju zastosowała metodę hipotermii

 


Program MOST i MOSTECH semestr letni 2019/2020 - Rekrutacja!

31 października ruszyła rekrutacja do Programu MOST i MOSTECH na semestr letni 2019/2020