Baza dydaktyczno-badawcza

 

Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego prowadzi kształcenie na kierunkach studiów w oparciu o bazę własną, bazę ogólnouczelnianą, Szpitala Uniwersyteckiego oraz bazę obcą na podstawie porozumień i umów zawartych pomiędzy Rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego a dyrektorami szpitali, wojewódzkich stacji pogotowia ratunkowego lub innych jednostek medycznych.

Baza własna

  • Dziekanat - budynek F
  • Sale wykładowe - budynek A2, A29
  • Laboratoria - budynek A2/A0
  • Laboratoria - budynek O
  • Laboratoria - budynek A10
  • Centrum Symulacji Medycznej - budynek A22

Wykłady z grupy przedmiotów: nauki morfologiczne, naukowe podstawy medycyny, nauki behawioralne i społeczne są realizowane w budynku dydaktycznym A2 w sali 315 (120 miejsc), lektoraty z języka angielskiego medycznego w budynku A2 w sali 120 (30 miejsc). Ponadto do dyspozycji grup seminaryjnych jest sala 101 w budynku A2/A0 (30 miejsc). Wszystkie sale wyposażone są w ekrany i rzutniki multimedialne.
 

Baza kliniczna

W kształceniu przedklinicznym i klinicznym Collegium Medicum wykorzystuje infrastrukturę Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze (26 oddziałów klinicznych) utworzonego w dniu 19 czerwca 2017 r. Szpital . Uniwersytecki jest też miejscem odbywania praktyk wakacyjnych. W grudniu 2020r. oddano do użytku nowy szpital - Centrum Zdrowia Matki i Dziecka z przeznaczeniem również do zadań dydaktycznych dla studentów Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zajęcia kliniczne dla wszystkich kierunków medycznych CM UZ odbywają się głównie w Szpitalu Uniwersyteckim. Duża część zajęć odbywa się również w jednostkach obcych, z którymi Uczelnia ma podpisane umowy. W części tych placówek utworzono oddziały kliniczne.

- Wielospecjalistyczny Szpital w Gorzowie Wielkopolskim – Klinika Hematologii, Onkologii Klinicznej, Radioterapii z Pododdziałem Chemioterapii oraz Zakład Medycyny Nuklearnej (hematologia, medycyna nuklearna)

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie  - Oddział Kliniczny Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa oraz Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej (propedeutyka chirurgii, ginekologia)

- Wielospecjalistyczny Szpital w Nowej Soli - Kliniczny Oddział Kardiologii, Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Rehabilitacji Kardiologicznej (propedeutyka interny, rehabilitacja, kardiochirurgia)

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu (psychiatria)

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze (psychiatria)

- 105 Szpital Wojskowy w Żarach (dermatologia, psychiatria)

- Hospicjum im. Lady Ryder w Zielonej Górze (medycyna paliatywna)

- Aldemed – Centrum Medyczne w Zielonej Górze (dermatologia, medycyna rodzinna).
 

Baza ogólnouczelniana

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum wykorzystuje bazę dydaktyczną innych wydziałów UZ:

  • Wydziału Nauk Biologicznych - laboratorium biologii molekularnej, laboratorium mikrobiologii (budynek A26), laboratorium pomiarów fizykochemicznych (budynek A-8),
  • Wydziału Fizyki i Astronomii (budynek A-29) - laboratoria i pracownie fizyki medycznej.

Aktualizacja: 02-02-2021