09.XII.2022 w Zielonej Górze
Uniwersytet Zielonogórski
Budynek A-2, ul. prof. Szafrana 2, sala 302 (III p.)

 

Organizatorzy spotkania:
OT PTM we Wrocławiu
Katedra Mikrobiologii i Biologii Molekularnej WLNZ UZ
Zakład Mikrobiologii WNB UWr
Zakład Fizykochemii Drobnoustrojów WNB UWr

UDZIAŁ BEZPŁATNY

Program:

9.15 - 9.30 - powitanie gości

SESJA I: 9.30 - 11.15 – wykłady

9.30 - 10.15 – Nowoczesna terapia zakażeń miejsca operowanego i ran trudno gojących się. Czy antybiotyk to jedyny wybór?  prof. dr hab. Marzanna Bartoszewicz, Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii UM we Wrocławiu (wykład zdalny)

10.30 – 11.15 – Leczenie ran przewlekłych ze szczególnym uwzględnieniem zespołu stopy cukrzycowej – doświadczenia własne dr. n. med. Bożena Mospan Lubuskie Centrum Diabetologii

11.15 - 11.40 – Przerwa  

SESJA II: 11.45 - 14.00 - prezentacje wyników badań doktorantów UWr i pracowników UZ
11.45 – Laudacja prof. dr hab. Włodzimierz Doroszkiewicz

12.00 – 12.15 - Komensal czy uropatogen? Analiza ekspresji wybranych czynników wirulencji u szczepów Escherichia coli – dr Ewa Bok, dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik prof. UZ, Katedra Mikrobiologii i Biologii Molekularnej WLNZ UZ

12.20 - 12.35 - Struktura chemiczna czwartorzędowych soli amoniowych wielofunkcyjnych a ich aktywność przeciwgrzybicza - mgr Wojciech Szlauer, prof. dr hab. Ewa Obłąk, Zakład Fizykochemii Drobnoustrojów WNB UWr

12.40 – 12.55 - Kationowe surfaktanty gemini a ich aktywność przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza - mgr Patrycja Bartoń, prof. dr hab. Ewa Obłąk, Zakład Fizykochemii Drobnoustrojów WNB UWr

13.00 - 13.15 - Gady wolno żyjące w Polsce jako rezerwuar pałeczek Salmonella spp. produkujących biofilm - mgr Michał Małaszczuk, dr Aleksandra Pawlak, prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska, Zakład Mikrobiologii WNB UWr

13.20 - 13.35 - Trudności w ocenie biodegradacji związków powierzchniowo czynnych pochodzących ze ścieków przemysłowych - mgr Daria Kowalczyk-Chrząstowska, dr Kamila Korzekwa, prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska, Zakład Mikrobiologii WNB UWr

 

Komitet Naukowo-Organizacyjny Spotkania:

dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, prof. UZ – Przewodnicząca
prof. dr hab. Ewa Obłąk – Członek komitetu
prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska – Członek komitetu
dr Bożena Futoma-Kołoch – Członek komitetu
dr Justyna Mazurek-Popczyk – Członek komitetu
dr Ewa Bok – Członek komitetu