Dyżury Dziekana i Prodziekanów

 

W semestrze letnim 2020/2021 dyżury Dziekana i Prodziekanów odbywają się wyłącznie w trybie zdalnym

 

Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu
dr hab. n.med. Agnieszka Ziółkowska, prof. UZ
email a.ziolkowska@cm.uz.zgora.pl
phone
Terminy: Piątek 10:30 – 12:00
Sposób kontaktu:

 

Prodziekan ds. Studiów i Studentów
dr hab. Magdalena Gibas-Dorna, prof. UZ
email m.gibas-dorna@cm.uz.zgora.pl
phone
Terminy: Środa 10:30 – 12:00
Sposób kontaktu:

 

Prodziekan ds. Klinicznych
dr n. med. Róża Poźniak-Balicka
email r.pozniak-balicka@cm.uz.zgora.pl
phone
Terminy: Poniedziałek 12:30 – 14:00
Sposób kontaktu:

Aktualizacja: 10-04-2021