News

Pierwsze miejsce na Lekarskim Egzaminie Końcowym absolwentów kierunku lekarskiego naszego Wydziału

Link

Link

#szczepimysię

Link                                                                                   


Inaugurcja roku akademickiego 2021/22

                                                                   

Link

Spotkania organizacyjne ze studentami pierwszych roczników

                                                                   


Zajęcia bezpośrednie

                                                               

1 Lubuskie Dni Naczyniowe 1-2 października 2021 REJESTRACJA

Link                                                                        


I Konferencja diabetologiczno-endokrynologiczna

Link                                                                                            

Pan Profesor Izdebski honorowym członkiem PTN AIDS

Link                                                                                              


Starzenie się a długowieczność

Program                                                                                                            

Puls Medycyny

Puls Medyny dla specjalstów                                                                     


Nowy harmonogram pracy CWOzN

Komunikat Zespołu Antykryzysowego                                       

XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2022 “Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” (Lublin/online)

Szanowni Państwo,

mam zaszczyt i przyjemność zaprosić do udziału w XIV Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2022 “Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, która odbędzie się 24-27 marca 2022 r. w formie hybrydowej (Lublin/online). Wydarzenie potrwa aż 4 dni, z czego 24-27 marca będziemy mieli możliwość spotkania zdalnego i łączenia się z Uczestnikami na całym świecie. Natomiast 26-27 marca będzie okazja do uczestnictwa stacjonarnego w Lublinie (również transmitowanego online).

  

Konferencja TYGIEL to jedno z największych wydarzeń naukowych w Polsce, które co roku, w marcu, staje się naukowym panelem wymiany wiedzy, inspiracją do podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

 

TYGIEL 2022 jest Konferencją interdyscyplinarną i jej tematyka obejmuje prace naukowe z wielu dziedzin wiedzy:

- obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
- obszaru nauk przyrodniczych;
- obszaru nauk ścisłych;
- obszaru nauk technicznych;
- obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;
- obszaru nauk humanistycznych;
- obszaru nauk społecznych;
- obszaru sztuki.

  

Wydarzenie od lat cenione jest za możliwość przedstawienia i upowszechnienia prac naukowych ze wszystkich obszarów nauki, co wiąże się ze współpracą pomiędzy osobami podejmującymi rozwiązania tych samych problemów, ale wykorzystujących inne narzędzia, metody badawcze i bazującymi na osiągnięciach różnych dziedzin nauki.

Uczestnicy Konferencji mają możliwość zaprezentowania swoich prac w formie wystąpienia ustnego lub/i posteru naukowego, wysłuchania wystąpień zaproszonych Gości Honorowych oraz wydania rozdziału w monografii naukowej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji!

  

I tura rejestracji trwa do 21 października 2021 roku. 

 

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie internetowej: www.konferencja-tygiel.pl


V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Choroby rzadkie w XXI wieku

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Choroby rzadkie w XXI wieku, która odbędzie się 25 lutego 2022 roku w formie stacjonarnej oraz zdalnej. 

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Choroby rzadkie w XXI wieku to wydarzenie organizowane przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, skupiające naukowców, doktorantów oraz studentów. Celem Konferencji jest wymiana wiedzy oraz przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinach diagnostyki, terapii oraz opieki nad chorymi zmagającymi się z chorobami rzadkimi. Prowadzona dyskusja będzie również dotyczyć aspektów prawnych, bioetyki oraz roli zdrowia publicznego.

Podczas Konferencji uczestnicy będą mieli okazję do przedstawienia swoich prac w formie wystąpienia ustnego i/lub posteru naukowego. Ponadto, będzie możliwość zgłoszenia publikacji do monografii naukowej.

Aby wziąć udział należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej.

 

I tura rejestracji trwa do 25 listopada 2021 r. 

 

Szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne są na: 

http://www.konferencja-chorobyrzadkie.pl/

Ostatnie dni rejestracji

http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunek/lekarski/                                                       


Studia podyplomowe „Niekomercyjne Badania Kliniczne - projektowanie, realizacja i zarządzanie" - rozpoczęcie rekrutacji

Szanowni Państwo,

 

23 sierpnia o godzinie 10:00 rozpoczęła się rejestracja kandydatów na studia podyplomowe „Niekomercyjne Badania Kliniczne - projektowanie, realizacja i zarządzanie" (druga i trzecia edycja, 10.2021 – 06. 2022).

Jest to unikalny kierunek studiów podyplomowych obejmujący szeroki zakres zagadnień związanych z niekomercyjnymi badaniami klinicznymi.

Rejestracja kandydatów prowadzona będzie od 23 sierpnia 2021r. od godziny 10:00 do 3 września 2021r. do godziny 15:00.

Do uczestnictwa w studiach zostanie zrekrutowanych maksymalnie po 5 osób z danego podmiotu leczniczego.

Szczegółowe informacje o studiach podyplomowych oraz warunkach rekrutacji - http://studiabadaniakliniczne.umw.edu.pl/

 

Studia podyplomowe są częścią projektu „Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej”, nr PO WR.05.02.00-00-0008/19-00, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V.

Projekt realizowany w partnerstwie z Agencją Badań Medycznych oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w studiach,

 

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Choroby neurodegeneracyjne - objawy, diagnostyka, leczenie” (online)

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszam do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Choroby neurodegeneracyjne – objawy, diagnostyka, leczenie”, która odbędzie się online 28 października 2021 roku. Konferencja realizowana jest z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Choroby neurodegeneracyjne stanowią ciągłe wyzwanie dla przedstawicieli nauk medycznych i całego społeczeństwa. Wieloczynnikowa etiologia dodatkowo utrudnia opracowanie satysfakcjonujących metod leczenia i prewencji. Z jednej strony badacze skupiają się na analizie markerów, procesów komórkowych i ich związku z procesami zwyrodnieniowymi, mechanizmie powstawania oraz zachodzenia zmian chorobowych. Z drugiej zaś badają bezpośredni wpływ poszczególnych związków chemicznych czy też czynników na rozwój choroby i łagodzenie objawów. Działania te sprawiają, że jesteśmy coraz bliżej celu.

Podczas wydarzenia Uczestnicy będą mieli możliwość wysłuchania wystąpień zaproszonych Gości Honorowych, przedstawienia własnych badań w formie wystąpienia ustnego oraz wydania rozdziału w monografii naukowej. Do udziału w konferencji zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz pracowników służby zdrowia. Wierzymy, że udział w tym wydarzeniu przyczyni się do powstania wielu nowych znajomości i będzie okazją do dyskusji na istotne tematy.


Rejestracja uczestnictwa w I turze trwa do 16 września 2021 roku.


Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej: https://fundacja-tygiel.pl/choroby-neurodegeneracyjne/

Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę doświadczeń i refleksji.

Serdecznie zapraszamy,
Ewelina Chodźko
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
 Zaproszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.


Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego

Link do filmu zamieszczonego w serwisie YouTube

Kierunek lekarski - studia niestacjonarne


Kierunek Pielęgniarstwo na UZ w krajowej czołówce najlepszych szkół wyższych w Polsce

Miło nam poinformować , że w rankingu Perspektywy 2021  kierunek Pielęgniarstwo Collegium Medicum naszego Uniwersytetu znalazł się na ósmej pozycji na klasyfikowane 22 Uczelnie. Cieszy nas to tym bardziej, że znaleźliśmy się zaraz po największych Uniwersytetach w Polsce.

Pozostałe kierunki nie były klasyfikowane, kierunek lekarski klasyfikowano tylko w Uniwersytetach Medycznych, a Ratownictwo Medyczne nie było klasyfikowane.

http://ranking.perspektywy.pl/2021/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/pielegniarstwo


Zarządzanie w opiece zdrowotnej

 

Szczegóły

Rekrutacja


Gratulujemy!

                                                                                                                                 

Rekrutacja

 

http://rekrutacja.uz.zgora.pl/                                                              


Pierwszy egzamin OSCE w CM UZ

                                                                                                                                 


Gratulujemy!!!

                                                                                                  

Szkolenie VAXSTOPCOVID

Szanowni Państwo pojawił się nowe termin szkolenie:

18.06.2021 godz. 16:00 - 19:00

Zainteresowanych szkoleniem prosimy o rejestrację za pośrednictwem formularza dostępnego poniżej:

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie 

Kolejne terminy będą pojawiały się na bieżąco

Osobą do kontaktu w sprawach organizacyjnych jest pani Renata Galant, r.galant@cm.uz.zgora.pl, tel. 68 328 32 89 (kontakt telefoniczny w godzinach od 8:00 do 15:00).


Serdecznie gratulujemy!

Gratulacje

Informacja o nadaniu stopnia dr hab                                          

Spotkanie Journal Club

 

                                                                                                                          

 


Warsztaty USG

 

 

 

 

Zaproszenie dla Studentów V i VI roku kierunku lekarskiego do aktywności SPICES

24 luty 2021 r.

 

http://elearning.cm.uz.zgora.pl/course/view.php?id=444#section-1


Gra o karierę

Gra o Karierę - Biura Karier dla Ciebie

Wzorem lat ubiegłych zapraszamy Was serdecznie do udziału w wydarzeniu "Gra o Karierę - Biura Karier dla Ciebie".
W dniach 17-21 maja 2021 r. macie szansę skorzystać z ciekawych webinarów, warsztatów, konsultacji oraz szkoleń w formie on-line  – sami zadecydujcie w czym chcecie wziąć udział.
Harmonogram i linki do zapisów znajdują się na stronie: www.bk.uz.zgora.pl
 
W tym roku chcemy szczególnie zwrócić uwagę na aktywizację zawodową osób ze szczególnymi potrzebami - studentów z niepełnosprawnościami.
Zapraszamy Was do skorzystania z przygotowanej dla Was oferty.

 

 

Biuro Obsługi Studenta

 


Gratulujemy!!!

Serdecznie gratulujemy!


Konkurs PFRON

Szczegółowe informacje: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/rodo-w-funduszu/

Nowe terminy na szkolenie "Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19"

Szanowni Państwo pojawił się nowe termin szkolenie:

25.05.2021 godz. 16:00 - 19:00

Zainteresowanych szkoleniem prosimy o rejestrację za pośrednictwem formularza dostępnego poniżej:

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie 

Kolejne terminy będą pojawiały się na bieżąco

Osobą do kontaktu w sprawach organizacyjnych jest pani Renata Galant, r.galant@cm.uz.zgora.pl, tel. 68 328 32 89 (kontakt telefoniczny w godzinach od 8:00 do 15:00).

 


Kongres PTF

Szczegóły: https://ptf.gumed.edu.pl/

Szkolenia biblioteczne

22 kwiecień 2021 r.

http://www.bu.uz.zgora.pl/index.php/pl/

   

 


Dostęp do baz medycznych

22 kwiecień 2021 r.

http://www.bu.uz.zgora.pl/index.php/pl/

Nowe terminy na szkolenie "Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19"

Szanowni Państwo pojawił się nowe terminy szkolenia:

29.04.2021 godz.  18:00 - 21:00

Zainteresowanych szkoleniem prosimy o rejestrację za pośrednictwem formularza dostępnego poniżej:

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie 

Kolejne terminy będą pojawiały się na bieżąco

Osobą do kontaktu w sprawach organizacyjnych jest pani Renata Galant, r.galant@cm.uz.zgora.pl, tel. 68 328 32 89 (kontakt telefoniczny w godzinach od 8:00 do 15:00).


Kurs Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19

Zapraszamy fizjoterapeutów, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych, którzy ukończyli część teoretyczną kursu szczepienia ochronne przeciwko COVID-19, na bezpłatne szkolenia praktyczne prowadzone w Centrum Symulacji Medycznej Collegium Medicum UZ. 

Szkolenia praktyczne z zakresu wykonywania szczepień ochronnych przeciw Covid-19 prowadzone będą w salach symulacji medycznej w Centrum Symulacji Medycznej, przy ul. Energetyków 2, 65-729 w Zielonej Górze, przez wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną.

Program obejmuje zajęcia warsztatowe i ćwiczeniowe, realizowane w warunkach symulowanych. Zainteresowanych szkoleniem prosimy o rejestrację za pośrednictwem formularza dostępnego poniżej:

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie 

Kolejne terminy będą pojawiały się na bieżąco.

Międzynarodowa Konferencja Studencka w Poznaniu

https://sknneurofizjologow.wixsite.com/website


Światowy Dzień Zdrowia


Zdrowych, pogodnych Świąt!


już 21. marca o godzinie 11:00 wirtualny dzień otwarty Collegium Medicum, zapraszamy!

19 marzec 2021 r.

https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?wirtualny-tydzie-otwarty-uniwersytetu-zielonogorskiego

z przyjemnością informujemy, iż studenci V roku

19 marzec 2021 r.


Konferencja SIMC 2021

16 marzec 2021 r.

Komitet Organizacyjny International Medical Congress of Silesia zaprasza na kolejną edycję Konferencji, która odbędzie się w dniach 12-14 maja 2021 r. Po raz pierwszy spotkanie odbędzie się w całości w formie zdalnej, co ułatwi możliwość udziału w wydarzeniu. 

Termin składania abstraktów mija 28 marca 2021 roku. Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.sum.edu.pl/formularz/FkUxK1?fbclid

Link wydarzenia na Facebooku:  https://www.facebook.com/events/3932634810131061

Pełny regulamin w języku polskim i angielskim: https://stn.sum.edu.pl/?page_id=457&fbclid

Kongres Zdrowie Polaków

10 marzec 2021 r.

Załącznik - 3. Kongres Zdrowie Polaków 2021.pdf


Przyszli lekarze uczą się zawodu na symulatorach

05 marzec 2021 r.

Pierwsi studenci medycyny już kształcą się w Centrum Symulacji Medycznej Collegium Medicum ...

Biblioteka UZ zaprasza do korzystania z:

03 marzec 2021 r.


Z radością informujemy!

26 luty 2021 r.


Zaproszenie na wykład prof. dr hab. Petera C. Konturka

23 luty 2021 r.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFvbVcCLEiBXdPBwswEF4jrEQCdPeAMZq7Z2xPvy0_dR-jXA/viewform?usp=sf_link

Akcja Ewaluacja

12 luty 2021 r.

   

Zaproszenie na wykład Prof. dr hab. Tomasza Brzozowskiego

9 luty 2021 r.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMXbfxkQ-6p29LrUJtBSbN3p_PfeLT4TEJ5d6cXs0yR1DTrg/viewform?usp=sf_link

Forum Organizacji Pacjentów

8 luty 2021 r.

Forum Organizacji Pacjentów_program 11_12 lutego 2021.pdf

 


XXX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko”

22 stycznia 2021 r.

KSKN 2021 Komunikat


Pink Lips Project

22 stycznia 2021 r.

Uniwersytecka Komisja ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim na lata 2021-2024

18 stycznia 2021 r.

Prof. Marek Spaczyński został powołany przez Konferencję Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM)  na członka Uniwersyteckiej Komisji ds. Kształcenia na Kierunku Lekarskim w kadencji 2021-2024.

Uchwala KRAUM nr 16_2020.pdf


Relacja lekarz - pacjent

15 stycznia 2021 r.

Relacja lekarz-pacjent.pdf

Wesołych Świąt

23 grudnia 2020 r.


Konferencja Naukowa Choroby XXI w.

15 grudnia 2020 r.

Zaproszenie

Strona konferencji

V Konferencja Naukowa ENZYMOS

14 grudnia 2020 r.

Zaproszenie

Strona konferencji


Paczka Medyków

11 grudnia 2020 r.

Zaproszenie

Paczka Medyków - strona akcji                    

Nowatorska operacja w Szpitalu Uniwersyteckim

2 grudnia 2020 r.

Więcej...


Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej UZ coraz bliżej otwarcia!

1 grudnia 2020 r.

Więcej...

HELPERS GONNA HELP - Zostań Dawcą na UZ!

27 listopada 2020 r.

https://fb.me/e/1Gga5rs9p

 


Webinarium: Zdrowie pod kontrolą

27 listopada 2020 r.

https://www.youtube.com/watch?v=cjfuzooFCeM

https://fb.me/e/3ADarew2J 

Program wydarzenia:
19:00 Rozpoczęcie webinarium, przedstawienie tematu webinarium i prelegentów, czekanie na spóźnione osoby;
19:05 Część teoretyczna webinarium - wystąpienie pani lek. Anny Plucik-Mrożek na temat "Siedzenie nowym paleniem. Jak sobie radzić w dobie pandemii z utrzymaniem aktywności fizycznej?";
19:35 Pytania do części teoretycznej;
19:40 Część praktyczna webinarium - wystąpienie pani dr Ewy Skorupek na temat "Krzesło - twój wróg, czy przyjaciel?";
20:10 Pytania do części praktycznej webinarium;
20:15 Zakończenie webinarium

Zdalne szkolenia biblioteczne 2020-2021

26 listopada 2020 r.

Zdalne szkolenia biblioteczne CM UZ.docx


Stypendia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

25 listopada 2020 r.

Uchwała

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Tabela specjalizacje

Zaproszenie do konsultacji środowiskowych

17 listopada 2020 r.

Szanowni Państwo

Ministerstwo Zdrowia zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji rynkowej "Wdrażanie działań profilaktycznych i pomocowych ukierunkowanych na problem nienormatywnej masy ciała i zaburzeń odżywiania” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Wniosek o włączenie ww. kwalifikacji do ZSK złożył SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny.

Uprzejmie informujemy, iż ww. wniosek był już poddany konsultacjom środowiskowym, a także uzyskane zostały opinie specjalistów nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia danej kwalifikacji rynkowej do ZSK, jednakże wnioskodawca w wyniku przekazanych uwag zmienił opis kwalifikacji m.in. w zakresie grup osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji, gdzie uwzględnieni zostali w szczególności pracownicy oświaty (nauczyciele, psychologowie szkolni, pedagodzy, pielęgniarki szkolne, lekarze POZ).
Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zgodnie z opisem kwalifikacji przygotowuje ona do prowadzenia grupowych lub indywidualnych działań edukacyjnych skierowanych do osób nieletnich z nadwagą, otyłością, niedowagą oraz zaburzeniami odżywiania lub zagrożonych takimi problemami. Uzyskanie tej kwalifikacji pozwoli osobie pracującej w obszarze edukacji na podejmowanie tak zwanych „wczesnych interwencji” względem osób z problemami z masą ciała lub zaburzeniami odżywiania.

Szczegółowe informacje nt. wniosku znajdują się w załącznikach:

1. Zaproszenie do konsultacji środowiskowych kwalifikacji rynkowej „Wdrażanie działań profilaktycznych i pomocowych ukierunkowanych na problem nienormatywnej masy ciała i zaburzeń odżywiania”;
2. Formularz konsultacji z zainteresowanymi środowiskami zawierający opis kwalifikacji rynkowej „Wdrażanie działań profilaktycznych i pomocowych ukierunkowanych na problem nienormatywnej masy ciała i zaburzeń odżywiania”;
3. Klauzula informacyjna RODO;
4. Wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej „Wdrażanie działań profilaktycznych i pomocowych ukierunkowanych na problem nie normatywnej masy ciała i zaburzeń odżywiania” do ZSK.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie opinii/uwag na adres: dep-rkm@mz.gov.pl do dnia 7 grudnia 2020 r.


IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Choroby rzadkie w XXI wieku

17 listopada 2020 r.

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów zapraszam do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Choroby rzadkie w XXI wieku, która odbędzie się 19 lutego 2021 roku stacjonarnie (Lublin) oraz zdalnie.

Celem Konferencji jest wymiana wiedzy oraz przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinach diagnostyki, terapii oraz opieki nad chorymi zmagającymi się z chorobami rzadkimi. Podczas Konferencji uczestnicy będą mieli okazję do przedstawienia swoich prac w formie wystąpienia ustnego i/lub posteru naukowego. Ponadto, będzie możliwość zgłoszenia publikacji do monografii naukowej.

Wystąpienia uczestników podzielone zostaną według następujących sekcji tematycznych:
– epidemiologia i diagnostyka
– terapia (farmakologiczna, rehabilitacyjna, alternatywna i inne)
– opieka długofalowa nad chorymi i ich portret psychologiczny
– aspekty prawne, bioetyczne i rola zdrowia publicznego

Organizatorem Konferencji jest Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

I tura rejestracji trwa do 3 grudnia 2020 r.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zarejestrować się poprzez formularz dostępny na stronie internetowej: http://www.konferencja-chorobyrzadkie.pl/ (zakładka: REJESTRACJA).

Serdecznie zapraszamy!
Ewelina Chodźko
Komitet Organizacyjny Konferencji

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

3 listopada 2020 r.

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłasza nowe działanie „Medyk NAWA - Wsparcie uczelni kształcących na kierunkach medycznych. Pilotaż 2020 r.”, którego celem jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego i praktycznego uczelni prowadzących kształcenie w zawodach medycznych.

czytaj więcej ...


Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

3 listopada 2020 r.

Ukazał się projekt ustawy „Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej”.

Stosowne dokumenty znajdują się pod adresami:

https://www.cm.uz.zgora.pl/download.php?f=18e9335a55c1a3f14fbdd9096aeb4ba6

https://www.cm.uz.zgora.pl/download.php?f=3a020fa2f0055d7581b5832e2abd5293

https://www.cm.uz.zgora.pl/download.php?f=eab35f486eb5f33d101bd40e89d96373

Ewentualne uwagi proszę sporządzić w załączonej tabelce i przesłać na adres: kraum@gumed.edu.pl do dnia 20.11.2020

Z przyjemnością informujemy


Dziękujemy naszym Wolontariuszom!

informacje, komunikaty, zarządzenia


Serdecznie gratulujemy!

Materiały szkoleniowe


UWAGA!!! Zalecenia dla studentów i wykładowców związane z organizacją kształcenia klinicznego oraz kształcenia w Centrum Symulacji Medycznej (CSM) w roku akademickim 2020/2021

Zalecenia dla studentów i wykładowców związane z organizacją kształcenia klinicznego oraz kształcenia w Centrum Symulacji Medycznej (CSM) w roku akademickim 2020/2021 znajdują się na platformie CM UZ: Link do platformy e-learnigowej CM UZ

I Lubuski Dzień Onkologii

LINKI DO STRON PARTNERÓW WYDARZENIA


UWAGA! LEGITYMACJE

Link:
Komunikat nr 32 Zespołu Antykryzysowego UZ

 


ZAMKNIĘTY BUDYNEKUWAGA!!! Stypendia Urzędu Marszałkowskiego dla studentów

link:
Plakat

UWAGA! pomoc socjalna


UWAGA! STUDENCI PIERWSZEGO ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO

Zajęcia rozpoczną się 2. listopada 2020Stypendia i nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

W imieniu Pana Rektora Wojciecha Strzyżewskiego informuję Państwa, iż na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego została umieszczona informacja dotyczącą składania wniosków o stypendium ministra dla studentów:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021

 

Informacje w sprawie przepisów dotyczących stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców:

https://www.gov.pl/web/nauka/stypendia-dla-mlodych-naukowcow

 

Treść Rozporządzenia w sprawie stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000658

Treść Rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie w sprawie stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002297

 

W treści informacji MNiSW proszę zwrócić uwagę na punkt 3.3

"Wnioski należy składać za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF).

Możliwość składania wniosków zostanie udostępniona w dniu 1 października 2020r."

 

Szczegóły dotyczące terminów oraz sposobu przekazywania wniosków do Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego zostaną Państwu przekazane w połowie września.

Komunikaty w sprawie zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-CoV-2 oraz w sprawie organizacji i realizacji zajęć dydaktycznych

 

Drodzy Studenci!

Proszę, abyście zapoznali się z treścią poniższych komunikatów:

 

Komunikaty w sprawie zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-CoV-2

https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?komunikat-w-sprawie-sarscov-2

 

Komunikat Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 2. września 2020 w sprawie organizacji i realizacji zajęć dydaktycznych

https://poczta.uz.zgora.pl/service/home/~/?auth=co&loc=pl&id=41951&part=3

 

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne w Collegium Medicum zaplanowane są do realizacji w formie bezpośredniej.

Oznacza to, iż wszystkie zajęcia kliniczne oraz ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne będą realizowane bezpośrednio, zgodnie z możliwościami wynikającymi z aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Wykłady i seminaria realizowane będą w formie zdalnej.

Informacje dotyczące szczegółów planowanego powrotu będą Państwu przekazywane na bieżąco.


Ankieta oceniająca zajęcia zdalne

Ankieta oceniająca pracę administracji


Ostatnie dni rekrutacji

Zakończenie rejestracji internetowej kandydatówStudenci UZ gotowi na sukces

Link:
Collegium Medicum 2020/2021

Zajęcia w formie e-learningowej


Komunikat sprawie zagrożenia epidemiologicznego

Szanowni Państwo bardzo proszę o zapoznanie się z Komunikatem JM Rektora UZ w sprawie zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-COV-2: https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?komunikat-w-sprawie-sarscov-2

Film Ministerstwa Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej: https://youtu.be/bO2swTJBj0s

Procedury obowiązujące w Szpitalu

SZANOWNI STUDENCI,
W poniższych linkach znajdziecie procedury obowiązujące w Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego
Bardzo proszę o przestrzeganie zasad oraz stosowanie się do poleceń pracowników Szpitala.

procedura
procedura A


Wyzwania psychiatrii dzieci i młodzieży w Europie

Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze i SKN Psychiatrii przy Collegium Medicum na Uniwersytecie Zielonogórskim organizuje w dniach 28-29 lutego 2020 r. międzynarodową konferencję naukową pt. „Wyzwania psychiatrii dzieci i młodzieży w Europie”. Zakres tematyczny konferencji to szeroko pojęta problematyka współczesnej psychiatrii dzieci i młodzieży. Konferencja stwarza możliwość uczestniczenia w wykładach prowadzonych przez zagranicznych i polskich ekspertów oraz w dyskusji dotyczącej problematyki konferencji. Ważnym aspektem konferencji jest wymiana informacji na temat systemów leczenia psychiatrycznego nieletnich, które funkcjonują w różnych krajach Unii Europejskiej. Wykłady prowadzone będą przez specjalistów zarówno z Polski jak i Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Czech. Kierownikiem naukowym konferencji jest Pani dr hab.n.med. Barbara Remberk - konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

XX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Współczesna anestezjologia i intensywna terapia”

Serdecznie zapraszamy do udziału w XX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Współczesna anestezjologia i intensywna terapia”.

Konferencja organizowana jest przez Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zielonej Górze oraz Pracownię Pielęgniarstwa Specjalistycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Wydarzenie odbędzie się dnia 24 kwietnia 2020 roku w Kolesinie. Tematyka Konferencji obejmować będzie najważniejsze zagadnienia na co dzień spotykane w intensywnej terapii.

PATRONAT HONOROWY
Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego
Marszałek Województwa Lubuskiego

PATRONAT NAUKOWY
Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
Polskie Towarzystwo Higieniczne

KOMITET NAUKOWY
dr hab.n.med. Michał Gaca, prof. UZ- przewodniczący
lek. Wojciech Świtała- przewodniczący
prof. dr hab.n.med. Jerzy T. Marcinkowski
dr n.biol. Justyna Jasik-Pyzdrowska

KOMITET ORGANIZACYJNY
mgr Beata Wudarczyk- przewodnicząca
lek. Beata Juszczyszyn
mgr Wioletta Juszczyszyn
mgr Iwona Bonikowska
mgr Anna Gwara

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Dla studentów kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego udział w konferencji bezpłatny (po zarejestrowaniu)- obejmuje udział w wykładach, warsztatach, nie obejmuje wyżywienia.

Zgłoszenie na konferencję poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego : bit.ly/319FORi

Informacje szczegółowe na stronie: https://www.facebook.com/events/467711634113510/

Poniżej zamieszczamy program Konferencji:
Program Konferencji


VI Edycja Akademii Tyreologii Praktycznej

Mamy ogromną przyjemność wraz  z Lubuskim Oddziałem Kolegium Lekarzy Rodzinnych, Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej oraz Zielonogórską Izbą Lekarską, zaprosić Państwa na wyjątkowe wydarzenie -   VI Edycja Akademii Tyreologii Praktycznej odbywająca się pod patronatem  Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego. Spotkanie odbędzie się 22.02.2020 w godzinach 9.00-13.00 (sobota) w Hotelu ForRest w Zielonaj Górze ul.Głogowska 4A.

Bardzo prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsc drogą mailową lub telefoniczną. Kontakt do przedstawicieli firmy Merck:
Dariusz Machowski : 666069536e-mail: dariusz.machowski@merckgroup.com
Magdalena Serkies : 572905502

 

IX Kongres Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego

Szanowni Państwo,
Po raz kolejny chciałem bardzo serdecznie zaprosić na IX już (za rok będziemy świętowali X jubileuszowy) Kongres Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego (PTL), w dniach 6-7 grudnia 2019 - jak co roku do hotelu Sound Garden, ul. Żwirki i Wigury 18. Będziecie Państwo mogli usłyszeć wszystkie nowości związane z diagnostyką i leczeniem zaburzeń lipidowych oraz miażdżycy, informacje o nowościach diagnostyki - w tym odnośne stosowania biomarkerów, m.in.: ApoB, non-HDL, Lp(a), o nowinkach lekowych - inklisiran, kwas bempodojowy, apabetalone; będziemy także dyskutowali najważniejsze wyniki nowych badań, ustosunkujemy się szczegółowo do najnowszych wytycznych ESC/EAS 2019, przede wszystkim z punktu widzenia praktyki klinicznej. Praktyka kiliniczna oraz Profilaktyka to kluczowe słowa, które będą w tym roku dominowały na tegorocznym kongresie. Serdecznie Państwa zapraszam, obiecuję, że wyjedziecie Państwo z odpowiedzią na wszystkie pytania związane ze swoimi badaniami oraz codzienną praktyką lekarską, w której każdego dnia spotykacie bardzo trudne przypadki ciężkiej dyslipidemii.
Szczegółowe informacje dotyczące programu tegorocznego Kongresu znajdziecie Państwo tutaj: [PROGRAM]. Informacje dotyczące rejestracji dostępne są pod następującym linkiem: [REJESTRACJA]. Proszę pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona, stąd zachęcam do szybkiej rejestracji.
Szanowni Państwo, zapraszam także do zabawy. Chciałbym ufundować 15 darmowych rejestracji/wejściówek dla pierwszych 15 osób, które się do mnie zgłoszą mailowo na adres: m.banach@termedia.pl.
Zapraszam, kto pierwszy ten lepszy!
Do zobaczenia w Wwie, w piątek o 9.00 rano!
Pozdrawiam serdecznie
prof. Maciej Banach
Przewodniczący PTL

 
 

Młoda krew ratuje życie!

Dnia 28.11.2019 r. w auli A-29 ul. prof. Z. Szafrana 4a odbyła się zbiórka krwi w ramach turnieju "Młoda krew ratuje życie".

Organizatorami wydarzenia było Akademickie Koło Naukowe PCK przy współpracy z RCKiK w Zielonej Górze. Podczas zbiórki zarejestrowano 62 osoby, 39 osób oddało krew, a 23 osoby nie mogły oddać krwi. Zebrano łącznie 17,55 litrów krwi ! Serdeczne podziękowania dla osób, które oddały lub próbowały oddać krew, zaangażowanych w zbiórkę, RCKiK Zielona Góra oraz Władz i Pracowników UZ. Liczymy również na jeszcze większą frekwencję podczas następnej zbiórki.

Nagroda dla publikacji Autorów z Collegium Medicum!

Miło mi poinformować, że praca Prevention of diabetes in primary healthcare based on the health policy program for early detection and prevention of diabetes and its complications in working individuals in the professionally active people, in the lubuskie province  autorstwa: Iwona Bonikowska, Justyna Jasik-Pyzdrowska, Iwona Towpik otrzymała II miejsce w kategorii prac oryginalnych opublikowanych w kwartalniku Family Medicine & Primary Care Review w 2018 roku.

Kwartalnik FAMILY MEDICINE & PRIMARY CARE REVIEW (ISSN 1734-3402, eISSN 2449-8580) jest recenzowanym czasopismem naukowym, otwartym dla badaczy medycyny rodzinnej, podstawowej opieki zdrowotnej i dziedzin pokrewnych, nauczycieli akademickich, lekarzy ogólnych / lekarzy rodzinnych, oraz inni pracownicy podstawowej opieki zdrowotnej, a także przeszkoleni lekarze, rezydenci i studenci medycyny. Czasopismo skierowane jest również do osób prowadzących badania eksperymentalne i epidemiologiczne w innych dyscyplinach, które mogą obejmować całą Europę Środkową i Wschodnią.  Obecnie czasopismo jest indeksowane w następujący sposób: Emerging Sources Citation Index (Web of Science, Clarivate Analytics) , EBSCO, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, DOAJ, EMBASE / Excerpta Medica, Index Copernicus (ICV 2017: 124.56), Międzynarodowy Komitet Redaktorów Czasopism Medycznych (ICMJE), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 20 pkt., Polska bibliografia medyczna, polska bibliografia naukowa, Scopus, międzynarodowy katalog czasopism Ulricha, WorldCat.


Uniwersytet Zielonogórski otrzymał nagrodę za I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju "Młoda krew ratuje życie"

Dn. 22.10.2019 w Filharmonii Zielonogórskiej odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Podczas tego wydarzenia Uniwersytet Zielonogórski otrzymał nagrodę za I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju "Młoda krew ratuje życie" 2018/2019-kat. największa ilość oddanej krwi i wskaźnik aktywności wśród uczelni wyższych.

Puchar i dyplom w imieniu Władz Collegium Medicum odebrała mgr Beata Wudarczyk - opiekun Akademickiego Koła Naukowego PCK, które aktywnie współpracuje z PCK. To zaszczytne wyróżnienie wręczyła Pani Monika Fabisz – Kołodzińska Dyrektor RCKiK w Zielonej Górze oraz Prezes Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża Pan Zdzisław Martyniuk. Serdecznie dziękujemy za wyróżnienie, jak również dziękujemy studentom i pracownikom UZ za regularne oddawanie krwi- tego bezcennego daru ratującego ludzkie życie.

III Mistrzostwa Polski w Szyciu Chirurgicznym oraz Ogólnopolskie Forum Kół Naukowych Studentów Medycyny.

III Mistrzostwa Polski w Szyciu Chirurgicznym oraz Ogólnopolskie Forum Kół Naukowych Studentów Medycyny


Ekipa karetki N Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze jako pierwsza w kraju zastosowała metodę hipotermii

Ekipa karetki N Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze jako pierwsza w kraju zastosowała metodę hipotermii

 


Program MOST i MOSTECH semestr letni 2019/2020 - Rekrutacja!

31 października ruszyła rekrutacja do Programu MOST i MOSTECH na semestr letni 2019/2020