Instytut Nauk Medycznych

Dyrektor
dr hab. n.med. Tomasz Huzarski, prof. UZ
email t.huzarski@cm.uz.zgora.pl
adress p. 105a (ul. Zyty 28, bud. F)

Z-ca Dyrektora
dr hab. n.med. Marcin Zaniew, prof. UZ
email m.zaniew@cm.uz.zgora.pl
adress

Sekretariat
mgr inż. Barbara Belica
email b.belica@cm.uz.zgora.pl
adress pok. 105 (ul. Zyty 28, budynek F)

 

Katedra Chirurgii Klatki Piersiowej
Katedra Chirurgii i Chorób Naczyń
Katedra Chirurgii i Onkologii
Katedra Chorób Układu Nerwowego
Katedra Chorób Wewnętrznych
Katedra Gastroenterologii i Żywienia
Katedra Genetyki Klinicznej i Patomorfologii
Katedra Ginekologii i Położnictwa
Katedra Hematologii
Katedra Kardiologii Interwencyjnej i Kardiochirurgii
Katedra Medycyny Nuklearnej
Zakład Medycyny Sądowej
Katedra Medycyny Paliatywnej
Katedra Nefrologii
Katedra Okulistyki
Katedra Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu
Katedra Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
Katedra Pediatrii
Katedra Psychiatrii
Katedra Radiologii
Katedra Transplantologii
Katedra Urologii i Onkologii Urologicznej
Centrum Chorób Serca i Naczyń