Instytut Nauk o Zdrowiu

ul. Zyty 28, 65-046 Zielona Góra

 

WŁADZE KADENCJI 2020-2024

 

 

Dyrektor
Instytutu Nauk o Zdrowiu

dr hab. Mariusz Naczk, prof. UZ

email m.naczk@cm.uz.zgora.pl
phone
adress p. 105a

Z-ca Dyrektora
ds. Kształcenia

dr Jolanta Chmielowiec

email j.chmielowiec@cm.uz.zgora.pl
phone
adress

 

 

SEKRETARIAT

Barbara Belica

email  b.belica@cm.uz.zgora.pl
email  sekretariatinz@cm.uz.zgora.pl
phone 797977240
adress pok. 105

Anna Butkiewicz

email  a.butkiewicz@cm.uz.zgora.pl
email  sekretariatinz@cm.uz.zgora.pl
phone 797977241
adress pok. 105

UWAGA: W semestrze zimowym 2020/2021 obsługa pracowników i studentów obywa się wyłącznie w trybie zdalnym. Więcej informacji znajduje się w zakładce KONTAKT.

 

Sekretariat Instytutu Nauk o Zdrowiu:

Stopień / Tytuł

Nazwisko Imię

Stanowisko

mgr inż.

Belica  Barbara

samodzielny referent

 
 

Pracownicy jednostki (z podziałem na wewnętrzne jednostki organizacyjne): 

 

Katedra Anatomii i Histologii:

Kierownik: dr hab. n. med. Agnieszka  Ziółkowska

 

Stopień / Tytuł

Nazwisko Imię

Stanowisko

dr

Dąbrowski  Paweł

adiunkt

dr hab.

Januchowski  Radosław

profesor UZ

dr n biol.

Kilanowska  Agnieszka

adiunkt

dr n med.

Kromer  Piotr

adiunkt

dr n med.

Łupicka  Joanna

adiunkt

dr hab. n. med.

Malińska  Agnieszka

profesor UZ

dr hab. n. med.

Olewicz-Gawlik  Anna

adiunkt z hab.

dr n med.

Pieścikowska  Izabela

adiunkt

dr n przyr.

Porowski  Leszek

adiunkt

prof. dr hab. nauk med.

Spaczyński  Marek

profesor

dr n med.

Sujka-Kordowska  Patrycja

adiunkt

dr n med.

Tyczewska  Marianna

adiunkt

dr n med.

Wysocka  Teresa

adiunkt

prof. dr hab. nauk med.

Zabel  Maciej

profesor

inż.

Zawadzka  Kinga Olimpia

starszy specjalista

dr hab. n. med.

Ziółkowska  Agnieszka

profesor UZ

 

 

Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej:

Kierownik: dr hab. n. med. Michał  Gaca

 

Stopień / Tytuł

Nazwisko Imię

Stanowisko

dr n med.

Daszkiewicz  Monika

starszy wykładowca z dr

dr hab. n. med.

Gaca  Michał

profesor UZ

lek. med.

Kudliński  Bartosz

wykładowca

mgr

Mańkowski  Marcin

wykładowca

lek. med.

Michniewicz  Szymon

wykładowca

dr n med.

Naskręt  Maciej

adiunkt

lek. med.

Wiesław  Świtała

wykładowca

 

 

Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej: Pracownia Ratownictwa Medycznego:

Kierownik: dr n med. Sybilla  Brzozowska-Mańkowska

 

Stopień / Tytuł

Nazwisko Imię

Stanowisko

dr n med.

Brzozowska-Mańkowska  Sybilla

adiunkt

lek. med.

Krasicki  Paweł

wykładowca

mgr

Moszak  Mariusz

wykładowca

mgr inż.

Różańska  Ewa

wykładowca

mgr

Szymon  Dudkowiak

wykładowca

 

 

Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej:

Kierownik: dr hab. Agnieszka  Zembroń-Łacny

 

Stopień / Tytuł

Nazwisko Imię

Stanowisko

dr hab.

Czuba  Miłosz

profesor UZ

dr hab. n. med.

Gibas-Dorna  Magdalena

profesor UZ

dr n med.

Gutowicz  Marzena

adiunkt

mgr

Hertmanowska  Natalia

wykładowca

lek. med.

Hiczkiewicz  Dariusz

asystent

dr

Morawin  Barbara

adiunkt

dr hab.

Naczk  Mariusz

profesor UZ

mgr

Tylutka  Anna

asystent

dr

Wawrzyniak-Gramacka  Edyta

adiunkt

dr hab.

Zembroń-Łacny  Agnieszka

profesor UZ

 

 

Katedra Higieny i Epidemiologii:

Kierownik: prof. dr hab. nauk med. Jerzy T.  Marcinkowski

 

Stopień / Tytuł

Nazwisko Imię

Stanowisko

dr

Chmielowiec  Jolanta

adiunkt

dr

Chmielowiec  Krzysztof

adiunkt

dr n biol.

Klimberg  Aneta

adiunkt

prof. dr hab. nauk med.

Marcinkowski  Jerzy T.

profesor

 

 

Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii:

Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew  Izdebski

 

Stopień / Tytuł

Nazwisko Imię

Stanowisko

mgr

Białorudzki  Maciej

pracownik naukowo-techniczny

dr

Dec-Pietrowska  Joanna

adiunkt

dr hab. n. med.

Haczyński  Józef

profesor UZ

prof. dr hab.

Izdebski  Zbigniew

profesor

dr hab. n. o zdr.

Mazur  Joanna

profesor UZ

dr

Nowak  Arkadiusz

adiunkt

lek. med.

Sochaj  Marta

wykładowca

dr

Szczepek  Agnieszka

adiunkt

 

 

Katedra Immunologii:

Kierownik: dr hab. n. med. Agata  Matejuk

 

Stopień / Tytuł

Nazwisko Imię

Stanowisko

dr n med.

Giezowska  Hanna

adiunkt

dr hab. n. med.

Matejuk  Agata

profesor UZ

 

 

Katedra Mikrobiologii i Biologii Molekularnej:

Kierownik: dr hab. Katarzyna  Baldy-Chudzik

 

Stopień / Tytuł

Nazwisko Imię

Stanowisko

dr hab.

Baldy-Chudzik  Katarzyna

profesor UZ

dr

Bok  Ewa

adiunkt

mgr

Kożańska  Aleksandra

referent inżynieryjno-techniczny

dr

Mazurek-Popczyk  Justyna

adiunkt

mgr

Pisarska  Justyna

wykładowca

mgr

Wyrwał  Agnieszka

pracownik techniczny

 

 

Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy:

Kierownik: dr hab. Ewa  Skorek

 

Stopień / Tytuł

Nazwisko Imię

Stanowisko

mgr

Hryniewicz  Grzegorz

asystent

dr

Kochan  Katarzyna

adiunkt

dr hab.

Skorek  Ewa

profesor UZ

 

 

Zakład Farmakologii i Toksykologii:

Kierownik: dr n med. Sylwia  Michalak

 

Stopień / Tytuł

Nazwisko Imię

Stanowisko

lek. med.

Ganczar  Norbert

wykładowca

dr n farm.

Kieres  Karolina

adiunkt

dr n med.

Michalak  Sylwia

adiunkt

prof. dr hab. n. farm.

Nowakowska  Elżbieta

profesor

mgr

Suchecki  Zbigniew

wykładowca

 

 

Zakład Pielęgniarstwa:

Kierownik: dr n med. Joanna  Hoffmann-Aulich

 

Stopień / Tytuł

Nazwisko Imię

Stanowisko

mgr

Bartkowiak  Beata

instruktor

mgr

Bonikowska  Iwona

asystent

mgr

Cwynar  Barbara

instruktor

mgr

Dordzik  Donata

instruktor

mgr

Gwara  Anna

wykładowca

mgr

Hermanowicz  Małgorzata

instruktor

dr n med.

Hoffmann-Aulich  Joanna

adiunkt

dr

Jasik-Pyzdrowska  Justyna

adiunkt

mgr

Kotlarz  Magdalena

instruktor

mgr

Kowalczyk  Bogusława

instruktor

mgr

Krzeszowska  Jolanta

instruktor

mgr

Kusiowska  Irena

instruktor

mgr

Lato-Pawłowska  Monika

wykładowca

dr n med.

Łasińska  Izabela

adiunkt

mgr

Milewska-Wilk  Grażyna

wykładowca

mgr

Rapiej  Jolanta

instruktor

 

Rozenberger  Weronika

instruktor

mgr

Rudak  Beata

instruktor

mgr

Sot  Karolina

instruktor

dr n med.

Stryjski  Ryszard

adiunkt

mgr

Wieczorek  Marzena

instruktor

mgr

Wtorkowska  Katarzyna

instruktor

mgr

Wudarczyk  Beata  (dawniej: Kowalczyk)

wykładowca

 

 

Aktualizacja: 06-04-2021 (ems)