Kierunki studiów

 

W Collegium Medicum na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu prowadzone są studia na kierunkach: lekarskim (studia jednolite magisterskie), pielęgniarstwo (studia pierwszego i drugiego stopnia), ratownictwo medyczne (studia pierwszego stopnia) oraz studia podyplomowe.

W rok ak. 2020/2021 prowadzone są następujące kierunki i cykle studiów:

Studia jednolite magisterskie

  1. Lekarski, profil praktyczny, studia stacjonarne, rozp. 2015/2016
  2. Lekarski, profil praktyczny, studia stacjonarne i niestacjonarne, rozp. 2016/2017
  3. Lekarski, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne i niestacjonarne, rozp. 2017/2018, rozp. 2018/2019, rozp. 2019/2020, rozp. 2020/2021

Studia pierwszego stopnia

  1. Pielęgniarstwo profil praktyczny, studia stacjonarne, rozp. 2018/2019, rozp. 2019/2020, rozp. 2020/2021
  2. Ratownictwo medyczne profil praktyczny, studia stacjonarne i niestacjonarne, rozp. 2018/2019, rozp. 2019/2020
  3. Ratownictwo medyczne, profil praktyczny, studia stacjonarne, rozp. 2020/2021

Studia drugiego stopnia

  1. Pielęgniarstwo, profil praktyczny, studia stacjonarne, rozp. 2019/2020, rozp. 2020/2021

Studia podyplomowe

  1. Logopedia ogólna i kliniczna, studia 4-semestralne, rozp. 2019/2020, rozp. 2020/2021
  2. Neurologopedia, studia 2-semestralne, brak aktualnie trwającego cyklu.
  3. Zarządzanie w opiece zdrowotnej, studia 2-semestralne, rozp. 2021/2022

 

.

Aktualizacja: 16-04-2021 (ems)