Konsultacje

 

W semestrze zimowym 2020/2021 nauczyciele akademiccy odbywają konsultacje dla studentów wyłącznie w trybie zdalnym. Termin i sposób kontaktu wskazano w tabeli poniżej.

Konsultacje INoZ.pdf

Konsultacje INM.pdf

 

Aktualizacja: 04-03-2021