Kontakt

 

UWAGA: W semestrze letnim 2020/2021 obowiązuje reżim sanitarny związany z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-19 (więcej...)

Procedura obiegu dokumentów na Uniwersytecie Zielonogórskim:

  • dokumenty adresowane do wszystkich działów w pionach podległych Rektorowi, Prorektorom i Kanclerzowi prosimy o przesyłanie w formie elektronicznej (skan)
  • dokumenty wymagające podpisów prosimy o składanie na portierni przy ul. Licealnej 9
  • wnioski o stypendia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej za potwierdzeniem odbioru
  • podania studentów do dziekana wynikające z toku studiów (powtarzania, urlopy, IOS) należy przesyłać w postaci skanów za pośrednictwem poczty elektronicznej (dokumenty w oryginale potwierdzające sytuację studenta za pośrednictwem Poczty Polskiej)
  • pozostałe sprawy pracownicze i studenckie załatwiane będą telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej

BIURO ORGANIZACJI PROCESU KSZTAŁCENIA

Beata Wojciechowska – główny specjalista
email  B.Wojciechowska@cm.uz.zgora.pl
phone 68 328 73 77    789 442 240
adress  pok. 102, ul. Zyty 28

Edyta Boczkowska – starszy specjalista
email  E.Boczkowska@cm.uz.zgora.pl
phone  68 328 30 44    789 442 005
adress  pok. 103, ul. Zyty 28

Magdalena Wrześniewska – referent
email  M.Wrzesniewska@cm.uz.zgora.pl 
phone  503 416 495
adress  pok. 104, ul. Zyty 28

Agnieszka Kokulewska – referent
email  A.Kokulewska@cm.uz.zgora.pl
phone  68 328 29 92    789 441 978
adress  pok. 104, ul. Zyty 28

 

 

 

 

 

SEKRETARIATY

Sekretariat Prorektora ds. Collegium Medicum
Bogumiła Koruba
email ProrektorCM@uz.zgora.pl
email b.koruba@cm.uz.zgora.pl
phone 68 328 24 54    503 416 432
adress pok. 108, ul. Zyty 28

Sekretariat Dziekana WLNZ
Monika Mazur
email biurodziekana@cm.uz.zgora.pl
email m.mazur@cm.uz.zgora.pl
phone  68 328 31 05    789 442 014
adress pok. 109, ul. Zyty 28

Sekretariat Instytutu Nauk Medycznych
Barbara Belica
email  b.belica@cm.uz.zgora.pl
email  sekretariatinm@cm.uz.zgora.pl
phone 797977240
adress pok. 105, ul. Zyty 28

Anna Butkiewicz
email  a.butkiewicz@cm.uz.zgora.pl
email  sekretariatinm@cm.uz.zgora.pl
phone 797977241
adress pok. 105, ul. Zyty 28

Sekretariat Instytutu Nauk o Zdrowiu
Barbara Belica
email  b.belica@cm.uz.zgora.pl
email  sekretariatinz@cm.uz.zgora.pl
phone 797977240
adress pok. 105, ul. Zyty 28

Anna Butkiewicz
email a.butkiewicz@cm.uz.zgora.pl
email  sekretariatinz@cm.uz.zgora.pl
phone 797977241
adress pok. 105, ul. Zyty 28

Sekretariat Centrum Symulacji Medycznej
Renata Galant
email r.galant@cm.uz.zgora.pl
phone 68 328 32 89
adress p. 209, ul. Energetyków 2

Aktualizacja: 10-04-2021