Koordynatorzy CM

Koordynatorzy CM na rok akademicki 2020/2021

1. prof. UZ dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik  - Koordynator ds. Rekrutacji na rak akademicki  2020/2021,

2. prof. UZ dr hab. n. med. Józef Haczyński - Koordynator ds. Egzaminów przedmiotów
klinicznych i przygotowania do LEK na rok akademicki 2020/2021,

3. prof. UZ dr hab. Agnieszka Zembroń- Łacny - Koordynator ds.  Promocji Collegium Medicum
na rok akademicki 2020/2021,

4. inż Angela Piasta - Koordynator ds. Platformy e-learningowej CM UZ

5. Prof. dr hab. med. Marek Spaczyński – koordynator ds. współpracy z jednostkami dydaktycznymi spoza UZ

6. Dr hab. med. Róża Poźniak-Balicka, Dr med. Marek Szwiec - koordynatorzy ds. praktyk studenckich w CM UZ dla kierunku lekarskiego

7. Prof. Dr hab. med. Marcin Zaniew, dr med. Jan Budzianowski i dr med. Konrad Pieszko – opiekunowie Studenckich Kół Naukowych

8. lek. med. Szymon Michniewicz - Koordynator merytoryczny w Centrum Symulacji Medycznej CM UZ dla studentów kierunku lekarskiego;

9. dr med. Sybilla Brzozowska-Mańkowska - Koordynator merytoryczny w Centrum Symulacji Medycznej CM UZ dla studentów kierunku ratownictwo medyczne;

10. mgr Monika Lato-Pawłowska - Koordynator merytoryczny w Centrum Symulacji Medycznej CM UZ dla studentów kierunku pielęgniarstwo;

11. mgr Grażyna Milewska-Wilk - Koordynator ds. praktyk studenckich w CM UZ dla studentów kierunku pielęgniarstwo1st

12. mgr Iwona Bonikowska - Koordynator ds. praktyk studenckich w CM UZ dla studentów kierunku pielęgniarstwo 2st

13. mgr Marcin Mańkowski - Koordynator koordynatorzy ds. praktyk studenckich w CM UZ dla studentów kierunku ratownictwo medyczne

Aktualizacja: 21-04-2021