Kształcenie zdalne

 

W semestrze zimowym 2020/2021 w Uniwersytecie Zielonogórskim obowiązuje kształcenie w formie zdalnej.

 

Regulacje uczelniane dotyczące kształcenia zdalnego

Regulacje Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

 

Paltforma edukacyjna Collegium Medicum

 

Aktualizacja: 10-12-2020 (ems)