Program Mobilności Studentów MOST

http://www.dk.uz.zgora.pl/most_mostech.php

Forma studiowania, która umożliwia studentom odbycie części studiów w uczelni innej niż macierzysta. Poprzez udział w tym programie istnieje możliwość poszerzenia kształcenia poprzez dostęp do kierunków studiów bądź przedmiotów nie oferowanych przez ich uczelnie macierzyste, różnorodnych programów nauczania. Program MOST dotyczy jednolitych i dwustopniowych studiów magisterskich, a także uczestników trzeciego stopnia studiów, których zainteresowania naukowe mogą być realizowane poza macierzystym uniwersytetem

Koordynator Uczelniany
ds. programu MOST
:  mgr Renata Kubiak
telefon:  68 328 30 55 , e-mail:  R.Kubiak@adm.uz.zgora.pl

Kontakt: Dział Kształcenia
ul. Licealna 9, p. 110
65-417 Zielona Góra

Koordynator wydziałowy
ds. programu MOST:
dr Mateusz Rynkiewicz e-mail: m.rynkiewicz@wlnz.uz.zgora.pl
 

Program mobilności studentów (Strona http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna)

http://www.dk.uz.zgora.pl/most/most_baner15_16_1.jpg