Oferta edukacyjna 2020/2021

 

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum zaprasza na studia pierwszego stopnia (pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne), drugiego stopnia (pielęgniarstwo), jednolite magisterskie (lekarski), podyplomowe (logopedia ogólna i kliniczna, neurologopedia).

 

 

Aktualizacja: 22-01-2021