Ogłoszenia i komunikaty

 

Korzystanie z zasobów bibliotecznych w okresie pandemii

W okresie pandemii, w czasie zajęć odbywanych w trybie zdalnym można zamawiać i wypożyczać książki z całej biblioteki (magazynu i strefy wolnego dostępu), można też zamawiać skany potrzebnych materiałów, które bibliotekarze przesyłają na konto czytelnika zdalnie. W  związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii, biblioteka zawiesiła pobieranie opłat za nieterminowy zwrot książek, dlatego też konieczność przestrzegania terminów zwrotów jest tylko zobowiązaniem moralnym, bez jakichkolwiek restrykcji.
Przygotowana została oferta zdalnego korzystania z usług sieciowych oferowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką, a także wprowadzona nowa usługa zdalnego zamawiana cyfrowych kopii artykułów z czasopism oraz fragmentów książek na potrzeby studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych.


Zdalne usługi oferowane przez Bibliotekę Uniwersytecką opisane są w załączniku, pod adresem:
http://www.bu.uz.zgora.pl/images/aktualnosci/udost%C4%99pnianie26a.pdf
Zamawianie elektronicznych kopii ze zbiorów bibliotecznych
http://www.bu.uz.zgora.pl/images/aktualnosci/BU_Zamawianie.pdf

Aktualizacja: 19-01-2021