Organizacja roku akademickiego

 

Rok akademicki 2020/2021

STUDIA STACJONARNE     HARMONOGRAM

Semestr zimowy: 01.10.2020 - 29.01.2021
W czwartek 12.11.2020 zajęcia realizowane wg planu na środę.
W piątek 13.11.2020 zajęcia realizowane wg planu na czwartek.
W czwartek 07.01.2021 zajęcia realizowane wg planu na środę.
Zimowa sesja egzaminacyjna: 30.01.2021 - 12.02.2021
Zimowa sesja egzaminacyjna poprawkowa: 13.02.2021 - 26.02.2021
Przerwa świąteczna: 19.12.2020 - 03.01.2021

Semestr letni: 27.02.2021 - 18.06.2021
W środę 07.04.2021 zajęcia realizowane wg planu na poniedziałek.
We wtorek 01.06.2021 zajęcia realizowane wg planu na czwartek.
Letnia sesja egzaminacyjna: 19.06.2021 - 02.07.2021
Letnia sesja egzaminacyjna poprawkowa: 01.09.2021 - 14.09.2021
Przerwa świąteczna: 01.04.2021 - 05.04.2021

STUDIA STACJONARNE kierunek lekarski I rok     HARMONOGRAM

Semestr zimowy: 02.11.2020 - 26.02.2021
W poniedziałek 21.12.2020 zajęcia realizowane wg planu na środę.
We wtorek 22.12.2020 zajęcia realizowane wg planu na piatek.
W piątek 08.01.2021 zajęcia realizowane wg planu na środę.
Zimowa sesja egzaminacyjna: 27.02.2021 - 12.03.2021
Zimowa sesja egzaminacyjna poprawkowa: 13.03.2021 - 26.03.2021
Przerwa świąteczna: 23.12.2020 - 03.01.2021

Semestr letni: 27.03.2021 - 16.07.2021
W piątek 07.05.2021 zajęcia realizowane wg planu na poniedziałek.
We wtorek 01.06.2021 zajęcia realizowane wg planu na czwartek.
W środę 02.06.2021 zajęcia realizowane wg planu na piątek.
Letnia sesja egzaminacyjna: 17.07.2021 - 30.07.2021
Letnia sesja egzaminacyjna poprawkowa: 01.09.2021 - 14.09.2021
Przerwa świąteczna: 01.04.2021 - 05.04.2021r

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Ratownictwo medyczne    HARMONOGRAM
Organizacja zajęć: 02.10.2020 - 20.06.2021
Sesja egzaminacyjna: Semestr zimowy 01.02.2021 - 14.02.2021 / Semestr letni
21.06.2021 - 4.07.2021
Sesja egzaminacyjna poprawkowa: Semestr zimowy 15.02.2021 - 28.02.2021 / Semestr letni 01.09.2021 - 14.09.2021

Kierunek lekarski I rok    HARMONOGRAM
Organizacja zajęć: 02.11.2020 - 16.07.2021
Sesja egzaminacyjna: Semestr zimowy 27.02.2021 - 12.03.2021 / Semestr letni 17.07.2021 - 30.07.2021
Sesja egzaminacyjna poprawkowa: Semestr zimowy 13.03.2021 - 26.03.2021 / Semestr letni 1.09.2021 - 14.09.2021

Kierunek lekarski
Organizacja zajęć: 01.10.2020 - 18.06.2020
Sesja egzaminacyjna: Semestr zimowy 30.01.2021 -12.02.2021 / Semestr letni 19.06.2021 - 02.07.2021
Sesja egzaminacyjna poprawkowa:Semestr zimowy 13.02.2021 - 26.02.2021 / Semestr letni 01.09.2021 - 14.09.2021

 

Organizacja roku ak. 2020/2021 na stronie głównej UZ

 

Aktualizacja: 08-12-2020 (ems)