Program mobilności studentów MOST

 

 

Program Mobilności Studentów MOST - to forma studiowania, która umożliwia studentom odbycie części studiów w uczelni innej niż macierzysta. Poprzez udział w tym programie istnieje możliwość poszerzenia kształcenia poprzez dostęp do kierunków studiów bądź przedmiotów nie oferowanych przez ich uczelnie macierzyste, różnorodnych programów nauczania. Program MOST dotyczy jednolitych i dwustopniowych studiów magisterskich, a także uczestników trzeciego stopnia studiów, których zainteresowania naukowe mogą być realizowane poza macierzystym uniwersytetem (więcej informacji).

 

Koordynator uczelniany ds. programu MOST:
mgr Renata Kubiak
phone   68 328 30 55
email R.Kubiak@adm.uz.zgora.pl

 

Koordynator wydziałowy ds. programu MOST:
dr Mateusz Rynkiewicz
phone 68 328 78 35
email M.Rynkiewicz@cm.uz.zgora.pl


Aktualizacja: 08-12-2020 (ems)