Programy studiów

 

Kierunek LEKARSKI - studia jednolite magisterskie

Lekarski 2020/2021, profil ogólnoakademicki (stacjonarne)
PLAN STUDIÓW          EFEKTY UCZENIA SIĘ        KATALOG ECTS

Lekarski 2020/2021, profil ogólnoakademicki (niestacjonarne)
PLAN STUDIÓW          EFEKTY UCZENIA SIĘ        KATALOG ECTS

 • Uchwała Nr 694 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie programu jednolitych studiów magisterskich na "kierunku lekarskim"

Lekarski 2019/2020, profil ogólnoakademicki (stacjonarne)
PLAN STUDIÓW          EFEKTY UCZENIA SIĘ        KATALOG ECTS

Lekarski 2019/2020, profil ogólnoakademicki (niestacjonarne)
PLAN STUDIÓW          EFEKTY UCZENIA SIĘ        KATALOG ECTS

 • Dyscyplina naukowa, do której przyporządkowany jest kierunek: nauki medyczne
 • Uchwała Nr 693 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie programu jednolitych studiów magisterskich na "kierunku lekarskim" (korekta programu w wyniku nieprawidłowości stwierdzonych przez PKA)
 • Uchwała Nr 533 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie programu jednolitych studiów magisterskich na „kierunku lekarskim” i określenia efektów uczenia się dla tego kierunku
 • Standardy kształcenia: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego, Dz.U. 2019 poz. 1573, załącznik 1

Lekarski 2018/2019, profil ogólnoakademicki (stacjonarne)
PLAN STUDIÓW          EFEKTY UCZENIA SIĘ        KATALOG ECTS

Lekarski 2018/2019, profil ogólnoakademicki (niestacjonarne)
PLAN STUDIÓW          EFEKTY UCZENIA SIĘ        KATALOG ECTS

Lekarski 2017/2018, profil ogólnoakademicki (stacjonarne)
PLAN STUDIÓW          EFEKTY UCZENIA SIĘ        KATALOG ECTS

Lekarski 2017/2018, profil ogólnoakademicki (niestacjonarne)
PLAN STUDIÓW          EFEKTY UCZENIA SIĘ        KATALOG ECTS

 • Uchwała Nr 90 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim prowadzonych na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu w wyniku zmiany profilu kształcenia dla tych studiów
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa, Dz.U. 2016, poz. 1908

Lekarski 2016/2017, profil praktyczny (stacjonarne)
PLAN STUDIÓW          EFEKTY UCZENIA SIĘ        KATALOG ECTS

Lekarski 2016/2017, profil praktyczny (niestacjonarne)
PLAN STUDIÓW          EFEKTY UCZENIA SIĘ        KATALOG ECTS

Lekarski 2015/2016, profil praktyczny (stacjonarne)
PLAN STUDIÓW          EFEKTY UCZENIA SIĘ        KATALOG ECTS

 • Uchwała Nr 276 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wystąpienia o przyznanie uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa, Dz.U. 2012, poz. 631, załącznik 1

 

Kierunek PIELĘGNIARSTWO

Studia pierwszego stopnia

Pielęgniarstwo 2020/2021, profil praktyczny (stacjonarne)
PLAN STUDIÓW          EFEKTY UCZENIA SIĘ        KATALOG ECTS

Pielęgniarstwo 2019/2020, profil praktyczny (stacjonarne)
PLAN STUDIÓW          EFEKTY UCZENIA SIĘ        KATALOG ECTS

 • Dyscyplina naukowa, do której przyporządkowano kierunek: nauki o zdrowiu
 • Uchwała Nr 535 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie programu studiów pierwszego stopnia na kierunku "pielęgniarstwo" i określenia efektów uczenia się dla tego kierunku
 • Standardy kształcenia: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego, Dz.U. 2019 poz. 1573, załącznik 4

Pielęgniarstwo 2018/2019, profil praktyczny (stacjonarne)
PLAN STUDIÓW          EFEKTY UCZENIA SIĘ        KATALOG ECTS

Pielęgniarstwo 2017/2018, profil praktyczny (stacjonarne)
PLAN STUDIÓW          EFEKTY UCZENIA SIĘ        KATALOG ECTS

 • Uchwała Nr 99 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo prowadzonych na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa, Dz.U. 2016, poz. 1332
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa, Dz.U. 2012, poz. 631, załącznik 4

Studia drugiego stopnia

Pielęgniarstwo 2020/2021, profil praktyczny (stacjonarne)
PLAN STUDIÓW          EFEKTY UCZENIA SIĘ        KATALOG ECTS

Pielęgniarstwo 2019/2020, profil praktyczny (stacjonarne)
PLAN STUDIÓW          EFEKTY UCZENIA SIĘ        KATALOG ECTS

 • Dyscyplina naukowa, do której przyporządkowano kierunek: nauki o zdrowiu
 • Uchwała Nr 516 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie programu studiów drugiego stopnia na kierunku "pielęgniarstwo" i określenia efektów uczenia się dla tego kierunku
 • Standardy kształcenia: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego, Dz.U. 2019 poz. 1573, załącznik 4

 

Kierunek RATOWNICTWO MEDYCZNE - studia pierwszego stopnia

Ratownictwo medyczne 2020/2021, profil praktczny (stacjonarne)
PLAN STUDIÓW          EFEKTY UCZENIA SIĘ        KATALOG ECTS

 • Uwała Nr 696 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie programu studiów pierwszego stopnia na kierunku "ratownictwo medyczne"

Ratownictwo medyczne 2019/2020, profil praktyczny (stacjonarne)
PLAN STUDIÓW          EFEKTY UCZENIA SIĘ        KATALOG ECTS

Ratownictwo medyczne 2019/2020, profil praktyczny (niestacjonarne)
PLAN STUDIÓW          EFEKTY UCZENIA SIĘ        KATALOG ECTS

 • Dyscyplina naukowa, do której przyporządkowano kierunek: nauki o zdrowiu
 • Uchwała Nr 695 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie programu studiów pierwszego stopnia na kierunku "ratownictwo medyczne"
 • Standardy kształcenia: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego, Dz.U. 2019 poz. 1573, załącznik 8

Ratownictwo medyczne 2018/2019, profil praktyczny (stacjonarne)
PLAN STUDIÓW          EFEKTY UCZENIA SIĘ        KATALOG ECTS

Ratownictwo medyczne 2018/2019, profil praktyczny (niestacjonarne)
PLAN STUDIÓW          EFEKTY UCZENIA SIĘ        KATALOG ECTS

 • Uchwała Nr 223 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie wystąpienia o przyznanie uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „ratownictwo medyczne” i określenia efektów kształcenia dla tego kierunku

 

Wszystkie programy studiów znajdują się także na stronie BIP.

 

Aktualizacja: 26-03-2021