Projekty unijne

 

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej prowadzone w Collegium Medicum

1) Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznych na UZ

 • Projekt złożony w programie: EFS POWR 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych
 • Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0002/18
 • Czas trwania: 02.11.2018-30.06.2023
 • Kwota dofinansowania: 10 252 698,90 zł
 • Osoba prowadząca: mgr inż. Agnieszka Żeromska-Michniewicz

2) Nowoczesne nauczanie oraz praktyczna współpraca z przedsiębiorcami - Program rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego

 • Projekt złożony w programie: EFS POWER 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
 • Nr projektu: POWR. 03.05.00-00-Z014/18
 • Zadanie 10 – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu: działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni
 • Czas trwania: 01.09.2019-31.01.2023
 • Osoba prowadząca zadanie: inż. Angela Piasta, inż. Justyna Majewska
 • Ogłoszenie rekrutacyjne

3) Zintegrowany Program kształcenia na UZ

 • Projekt złożony w programie: EFS POWER 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
 • Nr projektu: POWR. 03.05.00-00-Z007/17
 • Zadanie 15 – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu – szkolenia/kursy/warsztaty dla kadry naukowo-dydaktycznej – Moduł 6
 • Czas trwania: 01.03.2018-31.01.2022
 • Osoba prowadząca zadanie: inż. Angela Piasta
 • Ogłoszenie rekrutacyjne

4) Stop Dysfonii!

 • Projekt złożony w programie: EFS, POWER, III Oś priorytetowa Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
 • „Trzecia Misja Uczelni”
 • Nr projektu: POWER.03.01.00-00-T0108/18
 • Czas trwania: 01.10.2018-30-09.2021
 • Kwota dofinansowania: 69 112,23 zł
 • Osoba prowadząca: dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ

5) Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla Pielęgniarstwa UZ

 • Projekt złożony w programie: EFS POWR 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych
 • Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0084/17
 • Czas trwania: 01.01.2018-31.12.2020
 • Kwota dofinansowania: 2 284 995,95 zł
 • Osoba prowadząca: mgr inż. Agnieszka Żeromska-Michniewicz

6) Porozumienie bez barier 

 • Projekt złożony w programie: EFS, POWER, III Oś priorytetowa Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
 • „Trzecia Misja Uczelni”
 • Nr projektu: POWER.03.01.00-00-T095/18
 • Czas trwania: 01.10.2018-31.12.2020
 • Kwota dofinansowania: 52 812,50 zł
 • Osoba prowadząca: dr Katarzyna Kochan

7) Wyprzedzić cukrzycę - Program polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania oraz zapobiegania rozwojowi cukrzycy i jej powikłaniom wśród osób w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących teren województwa lubuskiego

 • Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
 • Czas trwania: zakończenie grudzień 2019 r.
 • Koordynator mgr Iwona Bonikowska

8) Aktywny Senior

 • Wsparcie dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku (MNiSW): 0002/UTW/2017/92
 • Czas trwania: zakończenie 2017 r.
 • Kierownik: dr Ewa Nowacka-Chiari

9) Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych

 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki: 37/SP-EFS/ZZP-36/11/2/2157/1205, 8/SP-EFS/ZZP-60/12/2/2157/1051, 59/SP-EFS/ZZP-47/13/1/2157/970, 13II/SP-EFS/ZZP-125/14/1/2157/1474
 • Czas trwania: 2010-2016
 • Kierownik dr Joanna Hoffmann-Aulich

 

Portal Funduszy Europejskich

 

Aktualizacja: 07-12-2020 (ems)