Rekrutacja

Student zainteresowany wyjazdem na studia i praktyki za granicę składa w wyznaczonym terminie za pomocą strony internetowej:
- formularz zgłoszeniowy online
- zaświadczenie z Dziekanatu potwierdzające status studenta z uwzględnieniem średniej za dotychczasowy okres studiów danego stopnia
- zaświadczenie o znajomości języka obcego wystawione przez Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego lub zewnętrzny certyfikat językowy
- w przypadku praktyk: mail/list/potwierdzenie o przyjęciu na praktyki ze strony przyjmującej dostarczony przed rozmową rekrutacyjną do DWZ (osobiście, bądź mailowo)

Check-list

Rekrutacja na wyjazdy studentów w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019 trwa do 31 marca br..