Rozwiązywanie konfliktów

Skargi kierowane do Dziekana i Prodziekana ds. Studiów i Studentów, proszę kierować przez starostę roku, przedstawiciela Wydziałowej Rady Studentów Collegium Medicum lub indywidualnie - zgodnie z poniższymi procedurami - w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na adres biurodziekana@cm.uz.zgora.pl, w nagłówku maila należy umieścić tytuł SKARGA lub WNIOSEK
 

Konflikty i skargi są rozpatrywane w zależności od charakteru sprawy według poniższych procedur:

- skargi dotyczące realizacji zajęć należy kierować w pierwszej kolejności do osoby odpowiedzialnej za przedmiot na Jej/Jego adres mailowy
- skargi dotyczące spraw bieżących indywidualnego studenta, grupy studenckiej lub całego rocznika kierowane są w pierwszej kolejności do opiekuna roku (adres dostępny na stronie w zakładce "opiekunowie roczników")
- skargi dotyczące spraw całego rocznika, bądź grupy studenckiej wyższej wagi, bądź takie, których nie udało się rozwiązać na poziomie osoby odpowiedzialnej za przedmiot lub opiekuna roku – należy składać poprzez starostę, osobę odpowiedzialną za przedmiot lub opiekuna roku do zespołu dziekańskiego
- skargi dotyczące spraw ogólnych dotyczących studentów – należy składać przez Radę Medyków do zespołu dziekańskiego
- skargi dotyczące zespołu dziekańskiego – należy składać na ręce Prorektora ds. Collegium Medicum
- indywidulane skargi i wnioski – należy składać pisemnie do Prodziekana ds. Studiów i Studentów – Kolegium Dziekańskie (regularne posiedzenia raz w tygodniu)
- spotkania kolegium dziekańskiego z rocznikami (na stałe w kalendarzu ze studentami pierwszych roczników w październiku, z pozostałymi rocznikami listopad oraz w trakcie roku akademickiego na wniosek studentów)

 

Aktualizacja: 15-04-2021