Studenckie Koła Naukowe

Akademickie Koło Naukowe PCK; mgr Beata Wudarczyk b.wudarczyk@cm.uz.zgora.pl

SKN Biomechaników Sportu; dr Andrzej Mroczkowski, a.mroczkowski@cm.uz.zgora.pl

SKN Chirurgii Ogólnej; dr hab. n. med. Dawid Murawa, d.murawa@wlnz.uz.zgora.pl

SKN Fizjologii i Patofizjologii; dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ, a.zembron-lacny@cm.uz.zgora.pl

SKN Genetyki Klinicznej; dr hab. n. med. Tomasz Huzarski, prof. UZ, t.huzarski@cm.uz.zgora.pl

SKN Medycyny Kosmicznej; dr hab. Agnieszka Ziółkowska, prof.UZ, a.ziolkowska@cm.uz.zgora.pl

SKN Kardiologii; lek. med. Tomasz Zemleduch, t.zemleduch@cm.uz.zgora.pl

SKN Medycyny Ratunkowej; dr n med. Sybilla Brzozowska-Mańkowska, s.brzozowska-mankowska@cm.uz.zgora.pl

SKN Medycyny Sportowej; mgr Barbara Morawin, b.morawin@cm.uz.zgora.pl

SKN Mikrobiologii Lekarskiej; dr Sylwia Andrzejczak-Grządko, s.andrzejczak-grzadko@wnb.uz.zgora.pl

SKN Motoryki Sportowej; dr Mateusz Rynkiewicz, m.rynkiewicz@wlnz.uz.zgora.pl

SKN Neurochirurgii; dr n. med. Piotr Defort, p.defort@cm.uz.zgora.pl

SKN Onkologii Klinicznej; dr n. med. Marek Szwiec, m.szwiec@cm.uz.zgora.pl

SKN Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu; lek. med. Dawid Kawka, kontakt@dawidkawka.pl

SKN Profilaktyki i Promocji Zdrowia; „36,6”; dr n. med. Joanna Hoffman-Aulich, j.hoffmann-aulich@cm.uz.zgora.pl

SKN Pediatrii, dr hab. n. med. Marcin Zaniew, prof. UZ, m.zaniew@cm.uz.zgora.pl

SKN Radiologii; dr n. med. Wojciech Wierzchołowski, w.wierzcholowski@cm.uz.zgora.pl

SKN Salus; dr Jolanta Chmielowiec, j.chmielowiec@cm.uz.zgora.pl

SKN Stanów Nagłych; lek. med. Szymon Michniewicz, s.michniewicz@cm.uz.zgora.pl

SKN Urologii i Onkologii Urologicznej, dr hab. n. med. Maciej Salagierski, prof. UZ, m.salagierski@cm.uz.zgora.pl

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Zielona Góra

budynek F, pok. 206
ul. Zyty 28
65-046 Zielona Góra

ifmsazg@gmail.com
http://ifmsa.pl/
http://peersupport.ifmsa.pl/zielona_gora