Student society of science

Biomechanics of Sports; dr Andrzej Mroczkowski a.mroczkowski@wlnz.uz.zgora.pl

Surgery; dr hab. n. med. Dawid Murawa

Physology and pathophysology; dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ a.zembron-lacny@wlnz.uz.zgora.pl

Clinical genetics; dr n. med. Tomasz Huzarski

Cosmic Medicine; dr hab. Agnieszka Ziółkowska, prof.UZ, a.ziolkowska@wlnz.uz.zgora.pl

Medicine of Sport; mgr Barbara Morawin b.morawin@wlnz.uz.zgora.pl

Motoric efficiency in Sports; dr Mateusz Rynkiewicz m.rynkiewicz@wlnz.uz.zgora.pl

Neurosurgery; dr Piotr Defort

Ortopedics and traumatology; lek. med. Dawid Kawka

Prevention and health promotion; dr Joanna Hoffman-Aulich j.hoffmann-aulich@wlnz.uz.zgora.pl

Salus; dr Jolanta Chmielowiec j.chmielowiec@wlnz.uz.zgora.pl

Student Parliment - University of Zielona Góra

DS. Rzepicha, pok. 19
street Podgórna 50B
65-245 Zielona Góra

Tel.:+48 603 747 486

ps@org.uz.zgora.pl
www.samorzad.uz.zgora.pl

IFMSA Poland

budynek F, pok. 206
street Zyty 28
65-046 Zielona Góra

ifmsazg@gmail.com
http://ifmsa.pl/
http://peersupport.ifmsa.pl/zielona_gora