Studia Podyplomowe

Studia podyplomowe Logopedia ogólna i kliniczna adresowane są do absolwentów studiów wyższych, którzy posiadają nienaganną wymowę oraz poprawnie posługują się językiem polskim. Celem studiów jest przygotowanie do zawodu logopedy poprzez wyposażenie go w kompetencje niezbędne do pracy z osobami z zaburzoną mową. Studia trwają cztery semestry. Program przewiduje 600 godzin zajęć realizowanych w sobotnio-niedzielnych zjazdach odbywających się raz lub dwa razy w miesiącu.

http://www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe.php

 

Studia podyplomowe Neurologopedia mają charakter dokształcający i adresowane są do absolwentów studiów wyższych (I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich) posiadających udokumentowane wykształcenie w zakresie logopedii. Celem studiów jest podniesienie kompetencji logopedów w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii osób w każdej fazie życia, u których występują zaburzenia zdolności komunikacyjnej powstałe w wyniku uszkodzeń i dysfunkcji układu nerwowego. Studia trwają dwa semestry. Program studiów przewiduje 270 godzin zajęć realizowanych w sobotnio-niedzielnych zjazdach odbywających się raz lub dwa razy w miesiącu.

http://www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe.php