Wydziałowa Rada ds. Kształcenia

 

Skład Wydziałowej Rady ds. Kształcenia w Collegium Medicum w kadencji 2020-2024:

(Zarządzenie Nr 151 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 1 października 2020 roku w sprawie powołania Wydziałowej Rady ds. Kształcenia w Collegium Medicum)

  1. dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska, prof. UZ - Przewodnicząca - Dziekan
  2. dr hab. n. med.  Magdalena Gibas-Dorna, prof.  UZ - Prodziekan ds.  Studiów i Studentów
  3. dr n. med.  Róża Poźniak-Balicka - Prodziekan ds. Klinicznych
  4. dr hab. n. med. Marcin Zaniew, prof. UZ - Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych
  5. dr Jolanta Chmielowiec - Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu
  6. Miłosz Korczak - przedstawiciel studentów

 

Regulamin Rady

 

Aktualizacja: 21-04-2021 (ems)