Zespół ds. rozwoju Collegium Medicum

 

Na podstawie art. 23 ust. I ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) Rektor w Zarządzeniu Nr 209 z dnia 2 listopada 2020 roku powołal Zespół do spraw rozwoju Collegium Medicum.

Zespół składu:

  • prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk - Przewodnicząca
  • prof. dr hab. Maciej Zabel
  • dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska, prof. UZ
  • dr hab. n. med. Magdalena Gibas-Dorna, prof. UZ
  • dr hab. n. med. Tomasz Huzarski, prof. UZ
  • dr hab. Mariusz Naczk, prof. UZ
  • mgr Katarzyna Łasińska
  • Kinga Żmuda - przedstawiciel studentów
  • Adrian Karacz - przedstawiciel studentów
  • mgr Edyta Wysocka - sekretarz

(Zarządzenie Nr 209 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju Collegium Medicum)

 

Aktualizacja: 08-12-2020 (ems)